Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини "Творческа резиденция Тунджа" за съхраняване на традициите

"Творческа резиденция Тунджа" за съхраняване на традициите

tundja-sgrada-1Община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ по процедура № BG06RDNP001-19.218 - МИГ – Тунджа - Мярка 20  „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ на  Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“. Проектното предложение е на стойност 29 300 лева без ДДС. То ще даде възможност да бъде разработена и въведена иновативна концепция за утвърждаване на местната идентичност чрез съвременни форми. Неговият  творчески формат е концентриран върху художественото наследство на 3 големи имена в националното и световно изкуство – Георги Попов – Джон от с. Видинци; Иван Колев – Болярски от с. Болярско и проф. Иван Димов от с. Маломир. Ще бъдат проведени 3 пленера за млади творци и заключителен творческо събитие, които ще преобразят  обществени пространства на 4 населени места от общината. В рамките на заключителното събитие „АртСЕЛО“ на открита сцена ще се представят местни самодейци и изпълнители – артисти от различни жанрове – музика, танц, художествено слово, визуални изкуства и др., ще бъдат обособени 3 тематични щанда, представящи пленерите, както и изложение „От Тунджа с Любов“, на което ще бъдат представени и предлагани стоки и услуги от територията на МИГ-Тунджа. Предвижда се чрез мащабната кампания за представяне и популяризиране на творческите продукти, създадени на основата на местните специфики и изкуство, да се  осигури във висока степен разпознаваемостта и да се провокира интересът към територията на община „Тунджа“ и на МИГ –Тунджа, към локалните продукти и услуги.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario