Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Три проекта за подобряване на образователната инфраструктура

Три проекта за подобряване на образователната инфраструктура

sou-skalicaВ навечерието на новата учебна година община „Тунджа“ депозира в Министерството на образованието и науката три проектни предложения по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“. Проектните предложения са на обща стойност почти 1,6 милиона лева. Чрез тях ще бъдат осигурени по-добри условия за образование и предучилищна подготовка в рамките на общинската образователна инфраструктура. Проект „Създаване на пълноценни условия за професионално образование чрез увеличаване на капацитета на материалната база на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица“ включва изграждане на нов физкултурен салон, допълнителни класни стаи и кабинети, помещения за библиотека, за ученическо самоуправление и други интерактивни дейности. През настоящата учебна година учебното заведение е обявено от Министерство на образованието и науката за иновативно. Общата стойност на проектното предложение е 803 578.46 лева. Проект „Осигуряване на пълноценни условия за целодневна организация на учебния ден и професионално образование в малките населени места от селски тип чрез създаване на материална база и образователна среда за преобразуване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево в Обединено училище“ е на стойност 269 342,15 лева. Той включва изграждането на допълнителен учебен корпус с 5 класни стаи, което ще позволи общината да направи нова крачка в развитието на общинската образователна инфраструктура чрез осигуряването на нови възможности и условия за професионално образование, обучение и реализация. Проект „Създаване на условия за по-пълен обхват и за провеждане на пълноценна целодневна предучилищна подготовка на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците в Начално училище „Васил Левски“, с. Завой“ е насочен към осигуряване на пълноценна образователна среда чрез изграждане на физкултурен салон и допълнителни помещения за учебно – възпитателен процес. Проектът е на стойност 522 461.936 лева. Формулирането на проектните концепции и разработването на предложенията е изцяло в контекста на общинските цели и приоритети за развитието на образователната инфраструктура, включващи осигуряване на оптимални условия за предучилищна подготовка и училищно образование при целодневна организация на образователния процес, както и развитие на професионалното образование и обучение като условие и предпоставка за успешна реализация.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario