Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения Тунджанска делегация в международна работна среща

Тунджанска делегация в международна работна среща

valenciaОфициална делегация, в състава на която бяха заместник-кметовете на  община „Тунджа“ Ели Василева и Станчо Ставрев, участва в международна работна среща в испанския град Валенсия, във връзка с приключването на дейностите по Проект „Мост между културите: метод на необходимите политики и стратегии за включване на ромските ученици и техните родители в образователните системи“, финансиран по Програма на Европейския съюз, насочена към образованието, обучението, младежта и спорта Еразъм+. Общата стойност на дейностите, реализирани в рамките на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ е 235 851 евро. Проектът се изпълнява в партньорство между Община „Тунджа“, образователен инспекторат от провинция Алба - Република Румъния, Община Сидерно и неправителствена организация от Република Италия и Областна администрация Конак от Република Турция. Водеща организация e „Дженералитат Валенсия“, институция, развиваща дейност в сферата на образованието, инвестициите, културата и спорта в област Валенсия. Целите на проекта са насочени към ефективно изграждане на стратегически партньорства в областта на обучението и интегрирането на ромите в образователните системи, чрез апробиране на нов модел в различни училища на територията на страните-партньори. В периода на реализацията му се проведоха и три международни срещи във всяка една от държавите – партньори. Акценти в заключителната четвърта международна среща на работните групи, провела се във Валенсия, бяха обсъдени текущите задачи и ангажименти на всички участници по отчитане на дейностите и възможности за бъдещи проекти с обществена значимост. През останалите дни гостите посетиха лятно училище на територията на една от трите провинции на Валенсия - Кастелион де ла Плана. В него се провеждат занимания по интереси, в които специалисти и доброволци от местна фондация работят с деца от различни възрастови групи и етноси. Денят приключи с официално посещение в сградата на Община Кастелио и прием от Кмета на града. През последния ден от работната визита, в заседателната зала на „Дженералитат Валенсия“, се състоя и заключително събитие, в което се включиха всички партньори и външни участници, работещи в образователни институции и училища. Срещата беше открита от Рубен Трензано Хуан, Генерален директор на езиковата политика и управление на многоезичието. Представители на делегациите взеха участие с презентиране на добри практики в сферата на включването на ромските деца в образователните системи, ефекта от регионалните интеграционни политики и резултатите от реализацията на Проекта. Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев представи приоритетите в общинската образователна политика и реализираните инвестиции, насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и техните семейства, методите за повишаване на училищната готовност и превенция на ранното напускане на образователната система в общината. Партньорските организации имаха възможността да представят иновативни педагогически практики и възможности за насърчаване и подкрепа на обучението на учители за работа в мултикултурна среда. Като дългосрочен резултат от реализацията на международния проект са изработени и отпечатани две Ръководства за представяне на всички партньори и успешни политики в сферата на мултикултурното образование и ефекта от изпълнението на проектните дейности, финансирани по Програма Еразъм+. Активна е и интернет страница на Проекта, която дава подробна информация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и ефекта от обучителните тренинги на учители и специалисти, работещи в мултикултурна среда. В края на месец юли всеки партньор има ангажимент да проведе заключителна пресконференция пред местните общности за отчитане изпълнението на Проекта.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario