Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Тунджанските детски и учебни заведения в готовност за първия учебен ден

Тунджанските детски и учебни заведения в готовност за първия учебен ден

01skalicaПолитиката на Община „Тунджа“ в сферата на образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това да предостави оптимални условия, за да могат децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа. През учебната 2019-2020 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 29 групи, с една повече от предходната 2018-2019 учебна година. С Решение №870 от Протокол № 56/28.08.2019г. на ОбС „Тунджа“ в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле е сформирана втора целодневна детска група за деца в задължителна предучилищна възраст в основната сграда на детската градина. Сформирането на втора група за 35 деца от с. Кабиле в задължителна предучилищна възраст е свързана с подобряване на организацията на предучилищното обучение с цел повишаване на училищната готовност на децата преди постъпване в първи клас.
В детските градини от общината функционират 4 яслени групи. По данни на директорите на детски градини в групите ще бъдат обхванати общо 544 деца. Децата на 5 и 6-годишна възраст са общо 214, децата на възраст от 2 до 4 годишна възраст са 276, а в яслените групи към детските градини са записани общо 54 деца. Групите във всички детски градини на територията на община „Тунджа“ осигуряват достъп до качествено предучилищното образование и са сформирани в съответствие с чл.60 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.8 и чл.9 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, Наредбата за условията и реда за записване, отписване  преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа“, при спазване на изискването за минимален и за максимален брой деца в група, съгласно Приложение 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Общинската училищна инфраструктура за учебната 2019-2020 година включва 10 училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище. По информация на директорите в трите групи за задължителна предучилищна подготовка, по една съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой са записани общо 53 деца. Броят на първокласниците е 105 ученици, а учениците от І до VІІ клас в общинските е 971 ученици. В паралелките по специалността „лозаровинарство”  в Средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 73 ученици. В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за втора поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години. Общият брой на учениците в професионалните паралелки в училището е 28. Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт. Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.
Извършено е преустройство и пристройка към Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново на обща стойност 596 199,36 лв. Обектът е въведен в експлоатация. В ход е изграждането на отоплителна инсталация и възстановяването на  фасада- север в  Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ на обща стойност 126 000 лв. Предстои извършване на ремонт на В и К – инсталацията в сградата на  Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ на стойност 51 300 лв. Извършен е текущ ремонт на помещения в допълнителната сграда в село Хаджидимитрово към детска градина „Изворче“, с. Кабиле на стойност 6 200 лв.
През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно с общинските образователни институции продължава работата по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Договорът е в сила от 6 март 2019г. на обща стойност 889 917,41 лв. В изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ е променен облика на общинските образователни институции, като са реализирани фасадни живописни рисунки върху сградите на Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево; Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново; Начално училище „Васил Левски“, с. Завой; Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово; Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево; Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза; Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица; Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево; Детска градина „Щурче“, с. Кукорево; Детска градина „Изворче“, с. Кабиле. Допълнителни сгради към общински детски градини в селата Безмер, Генерал Инзово, Победа, Чарган, Хаджидимитрово.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario