Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Шест милиона в инфраструктурен проект в Община Тунджа

Шест милиона в инфраструктурен проект в Община Тунджа

roza-10Община Тунджа ще получи финансиране за нов инфраструктурен проект по Програмата за развитие на селските райони. Заповедта за одобрение на проекта вече е факт. Това е проектът „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС. В проекта са включени следните обекти - Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 4 981.00 м., в това число Хранителен водопровод- 324 м.; Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза - Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ - с обща дължина 5 552.00 м.; Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер - с обща дължина 5 709.00 м. В проекта са включени дейности по изпълнение на авторски надзор, строителен надзор, управление и мониторинг.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario