Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения Работна среща в Община Тунджа

Работна среща в Община Тунджа

arab-sreshta-01На 18 юли 2017 година, в заседателната зала на община „Тунджа” се състоя работна среща с директорите на общински училища и детски градини. Срещата се ръководи от Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа“ и в нея взеха участие заместник-кметовете Станчо Ставрев и Ели Василева, както и специалисти от общинска администрация. Дискусията бе посветена на няколко основни теми – реализацията на проекта „Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" – информация за изпълнение на дейностите; Организация на дейности по проект „Заедно“ – споделена грижа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в малките населени места от селски тип“; Организация на дейности по проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна интеграция в малките населени места от селски тип“; ПМС № 121 на МС за приемане на критерии за определяне на защитени детски градини и училища; Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища. Актуализация на вътрешните правила за работната заплата по Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда; Предложения за формиране на паралелките с брой на учениците под нормативния – процедура по Наредба № 7/2000 г. Заместник-кметът Станчо Ставрев коментира възможностите за равен достъп до образование на всички жители на общината, включително и чрез самостоятелната форма на обучение в тунджанските училищата. По първа точка от дневния ред бяха представени от ръководителя на Общностния център Ивайло Кьосев дейностите по проекта, които предстои да бъдат реализирани в детските градини и училища през летните месеци. Началникът на отдел „Социални услуги“ Силва Иванова коментира стартирането на новата услуга по проект „Желани пространства" - Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места" – „Лятно училище“, в което се предвижда допълнителна подготовка за децата в предучилищна възраст. То има за цел да се осигури равен старт за всички малчугани в училище, като се предвижда да стартира най-напред в селата Веселиново и Бояджик. Бяха коментирани и ползите от проекта, като всички директори на детски градини изразиха своето задоволство от ползотворното сътрудничество и съвместна работа със специалистите, както и видимите резултати по населени места. По втора точка от дневния ред беше обсъдено изпълнението на проекта, доставката на дидактически материали, приключването на работата на групите по първия етап и ефектите от дейностите по проекта. На срещата Добринка Ангелова – началник отдел „Образование и предучилищна подготовка” представи допълните ангажименти на училищата по стартирането и реализацията на проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна интеграция в малките населени места от селски тип“, както и ползите от реализацията му за учениците от община „Тунджа“ и техните родители. Димитър Димитров – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” представи актуалните възможности за външно финансиране на учебните заведения. По четвърта и пета точка от дневния ред бяха коментирани критериите, процедурите и сроковете за внасяне на предложения за защитени и средищни детски градини и училища в Министерство на образованието и науката. В хода на заседанието беше обсъдена актуализацията на вътрешните правила за работната заплата в училищата и детските градини, както и процедурата за внасяне на предложения за формиране на паралелките с брой на учениците под нормативния, със срок до 31 юли 2017 година.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario