Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион

Стралджанските полицаи работят по холандски

Вторник, 12 Април 2011г. 08:06ч.

За четири часа полицаите от Стралджа успяха да проверят близо 250 автомобила. Акцията бе проведена в изпълнение на българо-холандски проект за обмяна на опит като вниманието бе насочено към осигуряване безопасност на пътя. Десетината представители на реда от РУ ”Полиция” Стралджа  съсредоточиха вниманието си върху движението на автомобилите по един от най- натоварените участъци по главен път София – Бургас –  отсечката Лозенец-Петолъчката. Вместо обичайната практика за спиране на   един автомобил, сега едновременно бяха спирани от 5 до 10 автомобила и проверката на документите на всичките водачи отнемаше само 5-10 минути. Съобразявайки се с разпоредбите на Шенген при проверки на МПС, основното в контрола беше техническа обозначеност при автомобилите, наличност на застраховка „Гражданска отговорност”, техническа изправност, наличие на предпазни колани и др. От направената в края на операцията равносметка стана ясно, че от всички проверени  констатираните  нарушения  на Закона за движение по пътищата са само при 8 водачи на автомобили. Според полицаите  водещият холандски опит е добър, но при български условия  се изпълнява по-трудно. Първият опит в община Стралджа  доказа, че т.нар. широкомащабни пунктове за проверка трябва задължително да се избират на подходящи за това места, където има допълнителна отсечка от пътя, с осигурена възможност за поставяне на отличителни знаци на операцията. Представителите на полицията в Стралджа потвърдиха, че това е само първата от подобни проверки и водачите не бива да се изненадват.

 
 

Седмицата на гората в Болярово

Петък, 08 Април 2011г. 16:20ч.

С поредица инициативи община Болярово отбелязва Седмицата на гората.  Общината има над 50 хиляди декара собствени гори, от които близо 80 % са широколистните. От общинските гори на 100 %  се удовлетворяват нуждите на населението в двадесетте населени места на общината с дърва за огрев, твърдят от администрацията. Общинската администрация кандидатства по европейските програми за залесяване. По проект на стойност 95 хил. лева ще бъдат залесени нови площи с черен бор и акация. По повод Седмицата на гората специалистите в отдел „Общинска собственост” започват залесяване с тополови фиданки по поречието на река Поповска в град Болярово и село Попово на площ 25 декара, като 10 декара ще бъдат залесени върху временно премахнати сметища. Фиданките са добити от общинския разсадник на Болярово, като 50 от тях са били засадени в Дома за възрастни с умствена изостаналост в Малко Шарково. На Дома ще бъдат предоставени и 30 броя лешникови фиданки. Предстои засаждане на 60 липови дръвчета по улиците на населените места, като най-голям ще бъде броят им в Болярово, а акцентът трябва да падне върху озеленяването на междублоковите пространства. Залесяване предстои и в Дома за стари хора в село Воден с 20 лешникови фиданки, предоставени от общината. От общинския разсадник има готовност за предоставяне на общо 100 фиданки от топола и акация за СОУ „Д-р Петър Берон”. Те ще бъдат засадени на мястото на премахнатите временни сметища, като това ще стане след пролетната ваканция на учениците.

 
 

Стралджа разширява обхвата на социалните услуги

Четвъртък, 07 Април 2011г. 09:28ч.

И през настоящата година социалните услуги в община Стралджа ще се разрастват и обогатяват. Това е заложено във вече утвърдения от Общинския съвет Годишен план за развитие на социалните услуги, който визира както досега предлаганите дейности, така и нови, които предстои да бъдат разкрити. Продължава грижата за възрастни хора с умствена изостаналост в Дома в село Маленово, където капацитетът тази година е планиран да достигне 64 души. В доказалия своята полезност Център за социална рехабилитация и интеграция обслужването е за 50 потребители, възрастни и деца. 15 са ползвателите на новооткрития Център за обществена подкрепа, запазва се интересът и към Домашния социален патронаж, с центрове в Стралджа, Войника и Каменец. Все повече се налага ползването на такива услуги като „домашен помощник” и „личен асистент”. Общината и неправителствените организации работят по проекти за увеличаване броят на хората, които да ползват тези услуги. Проект за близо 700 хиляди лева, наречен „С отговорност и грижа за децата от 0-7 г.възраст” ще даде възможност за сериозна работа в помощ на семействата. Общината  насочва усилията си и към проекти за Защитено жилище в Зимница на стойност 400 хил. лв. и Дом за стари хора в Стралджа за един милион лева.

 
 

600 хиляди евро за проект на Стралджа и Сулоглу

Вторник, 05 Април 2011г. 13:49ч.

599 096 евро е отпуснатата максимална стойност на субсидията по проекта на община Стралджа „Стралджа и Сулоглу- трансгранично пътуване”. Най-големият проект в областта, който ще се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество, е по приоритетна ос „Повишаване качеството на живота”, мярка 2-1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство”. В хода на изпълнението община Стралджа ще има възможност да преустрои и обнови заслон „Инджови извори”, който се намира в живописна местност във Войнишкия Бакаджик и в последствие ще се използва за орнитоложки посетителски център от двете страни. Идеята е целият район да се благоустрои, да се създаде база данни за биологичните видове в двата региона, изготвяне на съвместна програмна стратегия за опазването на растителния и животински свят. Както представителите на Стралджа, така и партньорите от Сулоглу считат за много важна и полезна заложената по проекта обмяна на групи ученици и младежи, които ще се обучават и запознават с природните дадености на двете страни, ще популяризират  създадените атракции и възможностите за екотуризъм. Освен това проектът ще позволи облагородяване местността „Язовира” в Сулоглу, Турция и изграждане на многофункционална зала, която ще се ползва дългосрочно. Проектът включва още поставяне на указателни табели, изработка на информационни карти  в определените райони и др. Общата полезна цел е дългосрочно и ползотворно сътрудничество между жителите на двете съседни общини, обмяна на добри практики, възпитание на младите в дух на доброжелателност, грижа за красива и чиста природа.

 
 

Ново обвинение срещу Лечков влезе в съда

Вторник, 05 Април 2011г. 13:35ч.

Окръжна прокуратура - Сливен внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу Кмета на Община Сливен Йордан Лечков с обвинение за извършено престъпление по служба за това, че през периода август 2008 г.– февруари 2010 г, в качеството му на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения, визирани в чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238/31.07.2008 г. на Общински съвет – Сливен, като е предоставил недвижим имот представляващ част от поземлен имот № 8630/09.01.2006 г., представляващ общинска собственост, актуван с акт № 1908 за общинска частна собственост за ползване от ДЗЗД „Хидросистеми” – Сливен, „Булгейт” ЕООД, „Еко Бул Агро” ЕООД и „Консорциум ЛТБ – България ХГ” ООД – Сливен, без да проведе публичен търг или публично оповестен конкурс и сключи договор за наем, с цел да набави за ДЗЗД „Хидросистеми” – Сливен, „Булгейт” ЕООД, „Еко Бул Агро” ЕООД и „Консорциум ЛТБ – България ХГ” ООД – Сливен облага и от това са настъпили немаловажни вредни последици за Община Сливен, в размер на 671 368,80 лв., представляващи пропуснатите ползи за Община Сливен от неплатен от тези търговски дружества наем, като деянието е в особено големи размери и представляващо особено тежък случай – престъпление по чл.282 ал.3 вр.ал.2 вр. ал.1 от НК.

 
 

Страница 288 от 310

abc-02-18


Подробна 5-дневна прогноза

Реклама

vhs-2-dvd_125x125