Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа "Набуко" ще срещне изненади край Стралджа

"Набуко" ще срещне изненади край Стралджа

1nabuko-strЗа спазване изискванията на националното, европейско и международно законодателство, недопускане замърсяване на основните компоненти – вода, въздух и почви по време на строителството и експлоатацията на газопровода „Набуко” настояха представителите на община Стралджа пред екипа на „Набуко” по време на публичното обществено обсъждане на Оценката за въздействие на околната и социална среда. Според специалистите от отдел „ТСУ” сега е времето, когато с общината трябва да се обсъдят и въпроси за избор на площадки за излишните земни маси. Взаимно е съгласието тези количества почва да се извозват по изготвен план до депа за земни маси или да се насочват на определени от общината терени. По същия начин ще се подхожда и за избор на местата за водовземане. Според зам.-кмета Иван Иванов представителите на „Набуко” трябва да са наясно, че в стралджанския район строителите на „Набуко” ги очакват сериозни изненади, особено в местността „Стралджанско блато”. „Водите там са от 1,50 до 2,50 м. дълбочина и ще се наложи водочерпане, от където веднага идва проблемът къде ще бъде прехвърлена тази вода, без да се стига до изкуствено заблатяване на райони”, подчерта той. С обещанието, че всеки от поставените въпроси е обсъждан и има предвидени решения, гостите изразиха готовността си за редовно поддържане на връзка и координиране на действията с общината. В разговор между кмета Митко Андонов и Теодора Георгиева, управител на „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД, са обсъдени всички важни за Стралджа проблеми, включително и вероятните промени по инфраструктурата и препоръката за пълно възстановяване на очаквано разбити пътища от строителите. „От първи март фирмата планира логистична обиколка на България насочена специално към транспортирането на тръбите (всяка от които тежи по 10 тона) от пристанищетодо всяка площадка, ще се проследи състоянието на пътищата, възможностите за използване на ж.п.транспорта”, поясни Георгиева. Строителството и експлоатацията на преносен газопровод „Набуко” няма да предизвика вредности за населението, за животинския и растителен свят в района на общината, убедени са представителите на екипа на „Набуко”. При избора на трасето е обърнато внимание и на земеползването, избегнати са археологическите обекти. Като част от критичните зони, пресичането на реките Мочурица в два участъка Дермендере ще става по щадящ, безизкопен метод. Екологосъобразното строителство ще предотврати вредното въздействие върху въздух, вода и почва. В доклада по ОВОСС са разяснени и смекчаващи мерки, които да гарантират ограничаване негативното въздействие върху околната среда. Повечето от въздействията, резултат от строителството на тръбопровода, ще бъдат временни и краткотрайни. Достъпът на населението до пасища, райони с природни ресурси и др. ще бъде поддържан чрез места за минаване (прелези) над строителната полоса, когато това е нужно. Газопроводът ще бъде заровен на поне 1м. под повърхността на земята, нарушените терени ще бъдат рекултивирани и земята в обхвата на сервитута - напълно възстановена, като след строителството тя ще може да бъде пълноценно използвана. „Нашият основен интерес е да работим и да си помагаме взаимно”, каза в заключение Теодора Георгиева и допълни, че диалогът тепърва предстои. Ще бъдат разработени инициативи, посредством разговор с местни групи. Очакват се допълнителни икономически ползи за общината чрез осигуряване на заетост във фаза строителство.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario