Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Наредба за студентски стипендии приемат в Стралджа

Наредба за студентски стипендии приемат в Стралджа

straldja-01Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Стралджа ще обсъдят съветниците на предстоящото си редовно заседание, насрочено за 22 декември. В началото на сесията на Общинския съвет е дискусията по План-сметката за дейност „Чистота“ за 2018 година. Ще бъде направено и предложение за кандидатстване на общината по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населени места“ на проект „Красива България“ за финансиране на проектно предложение „Рехабилитация на обществена тоалетна и прилежащи сгради в двора на общинска администрация гр.Стралджа“. Съветниците ще вземат решение за издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ“Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Договор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ по мярка : „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“ както и по проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“. Заседанията на постоянните комисии за обсъждане на материалите са планирани за 18 декември.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario