Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Обсъждат кандидатстване по инфраструктурни проекти

Обсъждат кандидатстване по инфраструктурни проекти

straldja-01На предстоящото редовно заседание на Общински съвет Стралджа, което ще се проведе на 28 март, ще се обсъждат четири докладни записки на кмета на общината Атанас Киров, относно кандидатстване на общината по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Стралджа. Те засягат финансиране на проектни предложения „Ремонт на общински сгради в община Стралджа, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, „Изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в общината“, „Рехабилитация на улична мрежа“ и “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на общината“. Кметът Киров ще поиска подкрепата на съветниците и за кандидатстване на общината пред МТСП, фонд „Социална закрила“. Предстои съветът да приеме бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. На вниманието на съветниците ще бъдат и промени в Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяне на общинска земеделска земя на читалищата, закупуване и отдаване под наем  на имоти. В дневния ред са включени Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие, отчети за дейността и изразходените средства от спортните клубове и туристическото дружество „Кале“, отчетен доклад по изпълнението на Програмата за енергийна ефективност, отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделна част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците. Материалите ще бъдат обсъдени в заседания на постоянните комисии на 25 март.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario