Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Общински съвет Страдлжа гласува бюджета на 31 януари

Общински съвет Страдлжа гласува бюджета на 31 януари

straldja-01В първото за годината заседание на Общински съвет Стралджа, планирано за 31 януари, ще се обсъжда предложението на кмета Атанас Киров за бюджет 2019, индикативен годишен разчет за сметките от ЕС и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021г. На вниманието на съветниците ще бъдат  Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през новата година, Общински план за младежта, Годишна програма за развитие на читалищната дейност с Културен календар за 2019г., Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета за 2018г., отчет за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнение решенията за периода юли – декември 2018. Кметът на общината Атанас Киров ще направи предложение за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци, както и за определяне размера на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници. Предстои одобряване на количествата неотсечена дървесина от общински горски територии на общината за 2017 и 2018г. Съветниците ще вземат решение за ползването на пасища и мери от общинския поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. Председателят на Общинския съвет Живко Ангелов ще предложи график за провеждане заседанията на Съвета и на постоянните комисии през годината.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario