Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Предстои XXXIII-то заседание на Съвета в Стралджа

Предстои XXXIII-то заседание на Съвета в Стралджа

straldja-liato-1С повторно обсъждане на отчета за изпълнение бюджета за 2017г. ще започне XXXIII-то заседание на ОбС Стралджа, което председателят Живко Ангелов насрочи за 28 юни. Ще последва решение за компенсирани промени между параграфи в стойността на капиталов обект „Реконструкция на квартална градинка в кв. 140 на Стралджа“, финансиран с целева субсидия. Кметът на общината Атанас Киров ще поиска съгласието на съветниците за  предоставяне на временна финансова помощ  от бюджета на общината за СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ по реда на чл.104, ал.1 т.5 от ЗПФ. Пак той е вносител на следващите докладни записки, свързани с  кандидатстване на общината по  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за финансиране на проектни предложения: „Реконструкция и ремонт на СУ “П. Яворов“ – Стралджа, изграждане на спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа, „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Стралджа“. В дневния ред на сесията са включени и докладни записки за промяна на селищни граници, избиране на нови екипи за издигане на националното знаме, знамето на ЕС и общинското знаме, разрешение за функциониране на паралелката от ХІІ б клас при СУ “П.Яворов“ под минималния брой на учениците за учебната 2018/2019 г. и др. Заседанията на постоянните комисии са планирани за 25 юни.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario