Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Предстои XXXV-о заседание на Общински съвет Стралджа

Предстои XXXV-о заседание на Общински съвет Стралджа

straldja-liato-3Съветниците в Стралджа ще обсъждат изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината в предстоящото заседание на Съвета. Според дневния ред, планиран от председателя на ОбС Живко Ангелов за 5 септември, на първо място предстои да бъде обсъдена информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие и сметките за средствата от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация. Вносител на докладната записка е кметът Атанас Киров. Веднага след това на вниманието на съветниците ще бъде бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. Кметът ще направи предложение за добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2018г. На заседанието предстои да се вземе решение относно промяна местоположението на Център за обществена подкрепа Стралджа, както и за определяне размера на дневния оклад на детските градини на територията на общината. Д-р Дора Йовчева , председател на ПК по социални дейности, ще предложи приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общината. Атанас Киров ще предложи учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ “Стралджа 2016“ върху част от едноетажна масивна сграда в Стралджа. В дневния ред е и докладна записка относно запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ “Земеделие,“ обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стралджа 2016“ по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. Заседанията на постоянните комисии са планирани за 31 август.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario