Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Стралджа обновява уличната мрежа с евросредства

Стралджа обновява уличната мрежа с евросредства

Kstraldja-02метът на Община Стралджа Атанас Киров подписа нов Договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“. Проектът „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“, финансиран отново по ПРСР 2014-2020г., подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ще осигури ремонт на седем улици, които от години са в окаяно състояние. Четири от тях – ул.“Н.Петков“, ул.“Ст.планина“, ул.“Ив.Вазов“ и ул.“Марица“, са в общинския център. Преасфалтирани ще бъдат и улиците “В.Коларов“ в Лозенец, “9-ти септември“ във Войника и улица в Каменец. Предвижда се реконструирането и рехабилитирането на 22 300 кв. метра улици и 1 410 кв. метра тротоари. Стойността на договора е близо 2 млн. лв., срокът за изпълнение 36 месеца. Така само в рамките на няколко дни с подписването на два договора в общината са привлечени около 8 млн.лв. за възстановяване на общински пътища и улици.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario