Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Съветът в Стралджа се събира на 29 ноември

Съветът в Стралджа се събира на 29 ноември

01sess-strАктуализацията на бюджет 2013, проектобюджетa за следващата година и бюджетна прогноза за 2015-2016 г. ще разгледат на своето ноемврийско заседание съветниците от Стралджа след седмица. Кметът Митко Андонов ще представи готовността на общината за зимния период - снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населени места. Съветниците ще имат възможност да изслушат и информация за реализиране на услугата Домашен социален патронаж. В дневния ред на заседанието председателят Атанаска Кабакова извежда на преден план и  две докладни записки (от кмета Митко Андонов и от съветника Гроздан Иванов) за  изменението на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила за движение и изисквания, на които да отговарят ППС с животинска тяга в общината. Андонов ще представи позиция и мандат за заседание на Общо събрание по ВиК Ямбол. Очаква се решение за поемане общински дълг по реда на чл.17 от Закона за общински дълг, както и приемане на Общинска програма за енергийна ефективност. Важна част от заседанието е обсъждане кандидатстването на общината за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от ПРСР за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци”. В дневния ред са включени докладни записки относно промяна предназначението на земеделски земи, необходими за обект „Енергоефективно използване на геотермална вода в съществуващи отоплителни системи на сгради от образователната инфраструктура”. С цел изграждане на обект „Площадка за зимно поддържане на ІV-класна пътна мрежа на община Стралджа при км.299 плюс 700 на АМ „Тракия” предстои вземане на решение за замяна на земеделска земя, собственост на общината, с частна такава в землището на Воденичане. Обсъждане продажбата на остатъци от дървесина – вършина в сечищата на Общински горски фонд ще се съпътства и от решение за членство на общината в Асоциация общински гори и приемане план за ползване на Общински горски фонд за 2014г. Интерес представлява и предстоящото обсъждане предложението на съветника Гроздан Иванов за поставяне мемориална плоча в Стралджа на хайдутите Трифон и Добри.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario