Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Съветът в Стралджа се събира на второ заседание

Съветът в Стралджа се събира на второ заседание

ivan-mitevВторото заседание от новия мандат на Общинския съвет в Стралджа е насрочено за четвъртък. Според дневния ред, определен от председателя инж. Иван Митев, съветниците ще започнат с избор на състава на Постоянните комисии в съвета. Митев е вносител и на следващите три докладни записки - за създаване на постоянна комисия за противодействие и за отнемане на незаконно придобито имущество, за определяне размер на основна месечна заплата на кмета на общината, за определяне възнаграждения на председателя на ОбС и на общинските съветници. Кметът Атанас Киров ще направи предложение за размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в общината, както и проект за структурата на общината. На вниманието на съветниците ще бъде докладна записка относно добавяне на обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2019г. от външни източници и собствени средства на второстепенни разпоредители. Киров ще докладва относно издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ “Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Иван Иванов, зам.-кмет на общината, ще внесе докладна записка относно промяна на капацитета на социалната услуга „ЦСРИ“ Стралджа от 38 на 40 потребители, считано от 01.01.2020г., промяна в капацитета на социалната услуга ЦОП от 15 на 20 потребители, определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба 23 За отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. Съветниците ще вземат решение за определяне размера на стипендията. На обсъждане ще бъде подложено предложението за утвърждаване промяна в маршрутното разписание на автобусната линия Стралджа–Воденичане-Палаузово–Недялско-Богорово-Първенец-Правдино-Войника–Тамарино–Саранско–Каменец и обратно, част от общинска транспортна схема. В дневния ред присъстват и докладни записки относно продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг – два броя леки автомобили, предоставяне на общински полски пътища за включване в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2019-2020г., относно предоставяне за възмездно ползване под наем на общински имот в с.Войника и други. Инж. Митев ще предложи избор и на зам.-председател на Общинския съвет. Заседанието на Общински съвет Стралджа трябва да започне в 10.00 часа на 14 ноември.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario