Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Стралджа Февруарската сесия на съвета в Стралджа е след седмица

Февруарската сесия на съвета в Стралджа е след седмица

straldja-01Председателят на Общински съвет Стралджа инж. Живко Ангелов свиква поредното редовно заседание на съвета на 27 февруари. В началото на сесията ще бъде поискано съгласието на съветниците за кандидатстване на общината по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“ с проектно предложение „Патронажна грижа за нуждаещите се лица в община Стралджа и община Болярово“. Работата на заседанието ще продължи с приемане отчет по изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на детето за миналата година и програма за 2019г, както и приемане анализ за потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общината. Предстои вземане на решение относно допълнение на капиталовия списък за 2019г. с нов обект и промяна на два обекта по капиталовия списък, както и за даване съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2019г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти по уличната мрежа в общината на основание чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. Очаква се ОбС да даде съгласие и за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  на УПИ І – „за ТВУ“ в „За социален комплекс“. В края на заседанието ОбС ще утвърди своя план за дейността през настоящата година.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario