Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Страната Средната заплата в страната доближава 1200 лева на месец

Средната заплата в страната доближава 1200 лева на месец

pari-1През последното тримесечие на 2018г. средната работна заплата в страната e 1171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие с 4.8%, съобщиха от Националния статистически институт. Това се дължи най-вече на сектора "Образование" - с 13.7%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.5%, и "Добивна промишленост" и "Други дейности"- по 5.7%. Спрямо година по-рано средната заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.9%, "Добивна промишленост" - с 10.1%, и "Преработваща промишленост" - с 9.4%. Най-високи заплати в края на годината са взимали в сектора на далекосъобщенията - 2788 лева, финансите и застраховането - 1933 лева, и в енергетиката - 1888 лева. Най-нископлатени през последното тримесечие на годината са били наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 705 лева, при положение че работодателите в този сектор непрекъснато се оплакват от липсата на работна ръка. В строителството също официалните данни сочат по-ниски от средните заплати - 901 лв. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния - с 6.8%. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на септември, като достигат 2.29 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8.7%, и в "Други дейности" - с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Образование" - по 0.7%. В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в преработващата промишленост и в търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 22% и 17.2%. В края на декември наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 6.8 хил., "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.4 хил., и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 3.1 хил. Най-голямо намаление има в преработваща промишленост - с 2.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности "Строителство" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно с 5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в "Добивна промишленост" - с 3%. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018г. е 1157 лв., за ноември - 1151 лв., и за декември - 1205 лева.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario