Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Проект за заетост започва в Община Тунджа

Вторник, 21 Януари 2020г. 13:53ч.

tundja-zima-sgrada2Преди дни беше подписан административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

Продължение...

 
 

Проекто-бюджет 2020 на Община Тунджа в публично обсъждане

Вторник, 14 Януари 2020г. 11:04ч.

obshtina-zima-1На основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Тунджа Георги Георгиев обявява публично обсъждане на проекта на бюджет на Общината за 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 22 януари, сряда, от 10.00 часа в голямата зала на Община „Тунджа“.

Продължение...

 
 

В Тенево и Инзово отбелязаха Йордановден с традиционния ритуал

Понеделник, 06 Януари 2020г. 18:25ч.

4-inzovo-06.01За поредна година големият християнски празник Богоявление събра много жители и гости в тунджанските села Тенево и Генерал Инзово, в които по утвърдена традиция, на шести януари се извърши ритуалното спасяване на православния кръст. Гости на двата празника бяха кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев и заместник-кметовете Станчо Ставрев и Георги Чалъков.

Продължение...

 
 

Извънредно заседание на Съвета в Тунджа на осми януари

Петък, 03 Януари 2020г. 10:04ч.

tundja-sgrada-1Общински съвет Тунджа ще се събере на извънредно заседание на осми януари. То е посветено, преди всичко, на новото обсъждане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №25/10.12.2019г. на Общински съвет „Тунджа“. Втората точка от предварителния дневен ред на сесията предвижда изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Продължение...

 
 

Новогодишно приветствие на Кмета на Община Тунджа

Вторник, 31 Декември 2019г. 07:52ч.

g-georgiev-koledaСкъпи жители на община „Тунджа“, изтичат последните часове на една година, която неминуемо всеки от нас ще преосмисли. Убеден съм, че редом с анализа на осъществените лични планове, ще направим оценка и на това, което сме постигнали като общност. Защото тази общност съградихме заедно и сега заедно  ще добавим още страници към летописа на община „Тунджа“. Написахме ги с присъщата си любов към традиции и ценности, с много труд, с креативност, със силата да устоим на предизвикателствата.

Продължение...

 
 

Страница 1 от 364