Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Избират изпълнител за сметоизвозването в 15 тунджански села

Вторник, 28 Юни 2011г. 09:09ч.

В заседателната зала на община „Тунджа” започва работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община „Тунджа”, обособени в Район „Център”. Поръчката включва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци  два пъти месечно до депото на Община Нова Загора, находящо се в землището на с. Езеро от 15  населени места на територията на Община „Тунджа”, обособени в района "Център". Това са селата Дражево, Хаджи Димитрово, Безмер, Кабиле, Веселиново, Завой, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево, Кукорево, Калчево, Победа и с. Челник. Обявяването на тази процедура е във връзка с необезпечеността на възможност за депониране на твърди битови отпадъци, генерирани  от посочените 15 населени места до Депо на Община Сливен, находящо се в землището на сeло Сотиря. Предварителната стойност на поръчката е около 300 000 лева.

 
 

Фестивал на пчелните продукти "Тунджа 2011"

Понеделник, 27 Юни 2011г. 16:06ч.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев откри в село Кукорево първия в ямболския край Фестивал на пчелни продукти „Тунджа – 2011”. Организатори са Национално сдружение „Съюз на българските пчелари”, съорганизатор е Пчеларското дружество „Апис” – Ямбол. Фестивалът се организира със съдействието на Община „Тунджа” и пчеларско дружество „Амброзия” – Ямбол и Ямболски браншови пчеларски съюз. Проявата е организирана по проект към Националната програма по пчеларство на Министерството на земеделието и храните за периода 2011-2013 година и се финансира от Европейския съюз и републиканския бюджет. Гости на фестивала бяха заместник-кметовете на общината Пенчо Пенев и Станчо Ставрев, секретарят на общината Андон Кръстев, кметът на с. Кукорево Кольо Дичев.

Продължение...

 
 

Надзорът на "Канализация Тенево" от "Водоканалпроект"

Понеделник, 27 Юни 2011г. 13:44ч.

Със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев е определен изпълнителят на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект “Канализационна мрежа” към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа”. Това е фирма „Водоканалпроект” АД  - Пловдив, класирана на първо място от специално назначената комисия към общината. Общо 14 бяха фирмите, подали оферти за участие в откритата процедура. Тази обществена поръчка е етап от изпълнението на проекта “Изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води, с. Тенево, Община “Тунджа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Проектът е на обща стойност 25 089 531,15 лв., от които 19 666 987, 67 лв. от Кохезионния фонд, 4 916 744,67 лв. национално финансиране и 505 807,82 лв. съфинансиране от общината. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Ямбол.

 
 

Официален старт на жътвата в Община Тунджа

Сряда, 22 Юни 2011г. 18:47ч.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев откри официално жътвената кампания в общината с ритуално зажънване на ечемика край с. Симеоново. По традиция, вече осма година, жътвата започна в нивите на един от най-големите арендатори и зърнопроизводители в село Симеоново и в общината – фирма “Стожер – Стоян Стоянов”. Благодарствен молебен за благополучно завършване на жътвата и успешни добиви отслужи отец Янко. Стоян Стоянов - собственик на земята и управител на фирмата сподели, че тази година не е била много благосклонна към земеделските производители, тъй като е имало „сушава” зима и липса на снежна покривка. Това е нанесло поражения върху посевите, като почти напълно е измръзнал кориандъра, отчасти първата пшеница и рапицата. Сега е необходимо слънчево и сухо време за прибирането на реколтата, както и добра организация на работата и техниката.

Продължение...

 
 

"Палфингер" разкрива нови 100 работни места

Вторник, 21 Юни 2011г. 18:35ч.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и заместник-кметът на общината Пенчо Пенев присъстваха на общото годишно събрание на служителите и работниците в „Палфингер” Тенево по покана на ръководството на фирмата. Управителят Андреас Щраух представи обща информация за австрийската фирма, продуктите и услугите, които тя предоставя в своята мрежа в 125 страни на пет континента.  Управителят на завода в Тенево запозна присъстващите с резултатите от работата през изминалата 2010 година и първата половина на 2011 година и предприетите мерки за преодоляване на кризата. Той акцентира, че през този период е достигната максималната граница на капацитета на завода от производство на 130 000 цилиндъра годишно. На база изключителната надеждност и високо качество на цилиндрите, след направени редица анализи и предоставена информация, Управителният съвет на „Палфингер” подкрепя проект за разширяване на производството на завода в с. Тенево.

Продължение...

 
 

Страница 284 от 304

abc-02-18