Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

"Сънрайз" Козарево провежда обучение за младежи

Вторник, 25 Септември 2012г. 07:41ч.

tundja-mladejki-forumОбучение на тема „Същност и функции на Европейските институции” ще се проведе от 16.00 часа в голямата зала на Община Тунджа. Обучението е част от дейностите по проект „Младежта – предизвикателство и реализация” на Младежки клуб „Сънрайс”, с. Козарево. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Националния център „Европейски програми и инициативи”. Партньори по проекта са Община „Тунджа”, Общински младежки съвет „Тунджа”, кметство, пенсионерски клуб и народно читалище „Просвета”, с. Козарево. В обучението ще вземат участие представители на младежки неправителствени организации от община „Тунджа”.
 
 

Обществена трапезария за 90 души от Община Тунджа

Понеделник, 24 Септември 2012г. 15:32ч.

trapezaria01200Община „Тунджа” получи покана от Министерство на труда и социалната политика за партньорство по националния проект „Обществени трапезарии”, чиято цел е осигуряване на помощ и подкрепа през тежкия зимен сезон на уязвими групи хора. На 27.09.2012 г. заместник-кметът на общината Станчо Ставрев ще подпише с Фонд „Социална закрила” към министерството договор за финансиране на дейностите по предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария” по проект “Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – грижа за хората в неравностойно социално положение”.

Продължение...

 
 

Приветствие от Кмета на Община Тунджа за Деня на независимостта

Събота, 22 Септември 2012г. 12:43ч.

g-georgiev-11-04Уважаеми съграждани и гости на община “Тунджа”, „Величието на една държава не е в броя на поданиците й, нито в многобройните й сгради или пък в дългата й история. Величието на една държава е в нейната независимост и законност.” С тези мъдри слова Сливенският митрополит Негово Високопреосвещенство Иоаникий определи смисълът и изключително важното значение на Деня на независимостта на България преди години. С пълна сила те важат и в днешно време. Обявената преди 104 години в старопрестолната столица Велико Търново

Продължение...

 
 

Заместник-кметът на община Тунджа Станчо Ставрев на форум в столицата

Петък, 21 Септември 2012г. 08:25ч.

inovat-konkursЗаместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев и началникът на отдел „Образование и предучилищна подготовка” Димитър Димитров заминаха за столицата за участие в заключителна среща по проект “Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България”. Срещата е организирана от Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства. Участници в срещата ще бъдат представители на 20 общини – бенефициенти по проекта, представители на Регионални инспекторати по образование, партньорски неправителствени организации. Целта е да се отчетат резултатите от проекта и да се проведе публична дискусия относно националните политики за образователната интеграция и процеса на десегрегация в България.
 
 

Приемат декларации за освобождаване от такса смет

Вторник, 18 Септември 2012г. 09:09ч.

TJ ADMINC-R 00100В община „Тунджа” започна приемането на Декларации за освобождаване от такса битови отпадъци през 2013 година, информираха от общинската администрация. Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”, за имоти, които няма да се ползват през цялата година, се подава декларация по образец в срок до 30 ноември на 2012 година и не се дължи такса за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на битови отпадъци в депа. Декларациите се приемат в деловодството на община „Тунджа” или в кметството на съответното населено място.
 
 

Страница 295 от 371