Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Още шест месеца "Социален асистент" в Община Тунджа

Понеделник, 12 Март 2012г. 11:04ч.

Община „Тунджа” ще осигури доставката на услугата „Личен асистент”  за още шест месеца. Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд се изпълнява от Агенцията за „Социално подпомагане” в партньорство с община „Тунджа”. Периодът за предоставяне на социалната услуга в общността  е  удължен до трети септември тази година, след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта и срока на реализацията на дейностите. В тази връзка на седми март са подписани допълнителни споразумения с 50 лични асистенти, които ще продължат да полагат почасово грижи в семейна среда за 60 потребители - деца и други лица с различни видове трайни увреждания.

Продължение...

 
 

Продължава обсъждането на туристическия проект

Петък, 09 Март 2012г. 13:49ч.

Читалищни секретари от община „Тунджа” обсъдиха бъдещия проект за развитие на туризма, с който община „Тунджа” ще кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие“ като водеща община в партньорство с Ямбол, Стралджа и Болярово. С проекта общините ще кандидатстват по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. На обсъждането на проекта читалищните работници споделиха различни идеи, които биха могли да бъдат приложени за насърчаване на развитието на туризма в региона.
 
 

Община Тунджа поиска от МОСВ довършване на канализацията във Веселиново

Четвъртък, 08 Март 2012г. 12:04ч.

Финансиране на трети етап от изграждане на канализацията в село Веселиново поиска община Тунджа от Министерство на околната среда и водите. Общината изпрати необходимата за това документация до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към министерството. Към настоящия момент по проект “Канализационна мрежа Веселиново” със средства от програма САПАРД са изградени 3950м. канализационна мрежа, канална помпена станция и І етап от пречиствателна станция за отпадни води, а със средства на ПУДООС са изградени 3853м. канализационна мрежа и 2256 м. канализационни отклонения.

Продължение...

 
 

Честит 8-ми март

Четвъртък, 08 Март 2012г. 08:56ч.

cvetia-proletСКЪПИ ЖЕНИ НА ОБЩИНА "ТУНДЖА",

Удоволствие за мен е да ви поздравя с красивия празник 8 март.
Приемете от мое име и от името на мъжете в община „Тунджа"
сърдечни пожелания за празника!
Пожелаваме ви да бъдете нежни и красиви, силни и устремени!
Съхранете усмивките си, женствеността и топлотата си!
Бъдете щастливи, обичайте и бъдете обичани!

Георги Георгиев
Кмет на община „Тунджа
 
 

"Жени без остеопороза" в Община Тунджа

Сряда, 07 Март 2012г. 18:24ч.

Близо 100 жители на община „Тунджа” се възползваха от услугата скринингово измерване на костна плътност в кампания, организирана от асоциация „Жени без остеопороза” със съдействието на община „Тунджа”. Измерванята се проведоха в дома за стари хора в с. Болярско, като само за домуващите те бяха безплатни. Пенсионерите, желаещи да се изследват, платиха преференциална цена от 5 лв. За да даде възможност на повече хора да се възползват от кампанията община „Тунджа” изпрати няколко автобуса, които да транспортират желаещи

Продължение...

 
 

Страница 295 от 344

abc-02-18