Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Община Тунджа представя маскарадни групи в Kалендар`2012

Вторник, 10 Януари 2012г. 15:27ч.

Излезе от печат и вече се разпространява календарът на Община „Тунджа” за 2012 г. Той включва 12 страници, представящи маскарадните групи от населените места на общината. Календарът съдържа още информация за Маскарадния фестивал "Кукерлания", който организират съвместно общините Ямбол и "Тунджа". Триезичното издание предлага анотации за 8 кукерски групи от селата Веселиново, Победа, Могила, Калчево, Кабиле, Челник, Търнава и Чарган. На отделни страници, отново на български, английски и руски език са представени Община "Тунджа", Маскарадният фестивал "Кукерландия", кукерските игри в населените места на общината и зимният обичай Камила, който се изпълнява в село Генерал Инзово. Изданието е в тираж 250 броя.

Продължение...

 
 

Средищните училища в Община Тунджа включени в нов проект

Понеделник, 09 Януари 2012г. 16:38ч.

Средищните училища в община „Тунджа” се регистрирха за участие в проект, финансиран по Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Проектът се изпълнява от Министерство на образованието, младежта и науката, а средищните училища и Регионалните инспекторати по образованието участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта. Проектът предлага нов, комплексен подход по отношение на организацията и финансирането на целодневното обучение. Той е в унисон с модела на работа в общинските учебни заведения, който община „Тунджа” и Сдружението на директорите прилага последователно от 2009 г.

Продължение...

 
 

Ритуалът за Богоявление в Генерал Инзово

Петък, 06 Януари 2012г. 14:58ч.

Галин Михайлов, на 25 години, извади кръста от водоема в село Генерал Инзово за втора поредна година на Йордановден. Надпреварата за кръста, който отец Стоян хвърли в езерото на местния парк, беше кратка, но оспорвана. Близо сто и петдесет инзовци и гости, както и новият кмет на селото Галин Янков, наблюдаваха атрактивния ритуал. Той се провежда без прекъсване от десетки години в селото. Преди да поведе хората към водoема, отец Стоян отслужи и Богоявленски водосвет в местния храм "Св. Троица". Според библейската легенда на този ден Исус Христос е покръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. В момента на кръщението небето се отваря и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб. Водата, осветена на този ден в църквата, се смята за свещена и лековита и част от нея се раздава на вярващите.
 
 

Община Тунджа започва 2012г. с нова структура

Четвъртък, 05 Януари 2012г. 15:46ч.

Община „Тунджа” занапред ще работи с по-малко хора в резултат на структурна реформа, започнала през последните дни на миналата година. Общината съкращава с над 20 процента щатния си състав и закрива двете си дирекции „Финансово-стопански дейности” и „Административно, информационно обслужване и човешки ресурси”. Вместо досегашните единадесет отдела занапред ще функционират седем и те са „Човешки ресурси и ГРАО”, „Обществени поръчки”, „Бюджет и счетоводство”, „Административно-техническо обслужване и строителство”,”Териториално развитие и екология”,”Стопанска политика и общинска собственост”, ”Местни данъци и такси”. Заместник-кметовете стават четирима вместо досегашните трима.

Продължение...

 
 

Община Тунджа предприема мерки срещу горските пожари

Сряда, 04 Януари 2012г. 15:10ч.

В следващите две години община „Тунджа” ще строи вишки, ще създава просеки, депа и лесокултурни прегради в горските си територии. Целта на тези дейности е да се възстанови горският потенциал и да се ограничи до минимум възможността за възникване на пожари. Общината спечели проект по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” с финансиране в размер на 70 хиляди лева. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Помощта е безвъзмездна, 82% от парите се осигуряват от ЕС, а 18% от държавния бюджет. До края на март ще приключи обществената поръчка, след което ще започне работата по противопожарната инфраструктура. Седем вишки ще бъдат построени в горските територии край селата Голям Манастир, Меден кладенец, Драма, Каравелово, Победа, Търнава. Противопожарни депа ще се създадат край с. Меден кладенец и в местността Бакаджиците.

 
 

Страница 295 от 333

abc-02-18