Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Тридневна работна среща в Турция

Понеделник, 02 Юли 2012г. 12:34ч.

07-02-enezКметът на община Тунджа - Георги Георгиев участва в тридневна работна среща в град Енез, Република Турция беше. Заедно с него на форума участваха заместник-кметът инж. Мариета Сивкова и екипът на проект „Инвестиции в промоцията на културно историческото и природно наследство в трансграничния регион" по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Координаторът, Шенол Филиз, директор на ТРАКАБ, съвместно с екипа си, представи документацията, свързана със завършването на основната дейност по проекта за град Енез - строително-ремонтните работи на пътя до замъка в града.
В Енез Георги Георгиев се срещна с колегата си, Ахмед Чаир. Обсъдено беше развитието на икономиката, културата и туризма между двете общини.

Продължение...

 
 

Празник на приятелството в Козарево

Събота, 30 Юни 2012г. 20:56ч.

selo polqna300Празник на приятелството организират в неделя от 18.30 часа на площада в село Козарево кметството и местното читалище. За участие в този първи по рода си празник са поканени фолклорните певчески групи при читалищата в селата Победа и Челник и народния певец Георги Костов. Изпълнения ще има и съвместната младежка танцова формация на самодейци от селата Козарево и Победа. Гостите ще бъдат поздравени от домакините – фолклорна певческа група при Клуба на пенсионера и редица индивидуални изпълнители.

Продължение...

 
 

Празник в Клуб "Дълголетие" в Роза

Четвъртък, 28 Юни 2012г. 11:43ч.

01roza„Да прибавим не само години към живота, но и живот към годините”. Под това мото 17 представители на третата възраст от Клуба на пенсионера „Дълголетие” в с. Роза, община „Тунджа” отпразнуваха заедно с приятели и близки своите рождени дни. Приветствия, подаръци и цветя за всеки поднесоха кметът на селото Марко Стоянов, председателката на клуба Румяна Кавалджиева, Пламен Андреев, председател на Общинския съвет на клубовете на пенсионера към община „Тунджа”, Йордан Колев, главен специалист „Култура и НПО” към общината.

Продължение...

 
 

Двоен празник в Дом стари хора - Болярско

Сряда, 27 Юни 2012г. 20:36ч.

01boliarskoВ Дома за стари хора „Христо Ботев” в Болярско отбелязаха рождените дни на деветдесетгодишната Рада Иванова Патишева и седемдесетгодишната Господина Тодорова Георгиева. Те бяха поздравени от близки, приятели,  от персонала на Дома и Домашен социален патронаж, с. Болярско. Двойният празник се проведе под открито небе в широкия и красив двор на дома. За доброто настроение на гостите, персоналът богато украси масите, аранжира празнично беседката и подготви вкусни обедни блюда. Под звуците на живата народна музика, с хубави български песни и кръшни хора празникът продължи до късен следобед.

Продължение...

 
 

ЗАПОВЕД №РД - 0648

Петък, 22 Юни 2012г. 16:55ч.

tundja-header
ЗАПОВЕД

№РД - 0648

гр. Ямбол , 19.06.2012 г.

 

Постъпило е заявление от „Агрозем - АВ” ООД ЕИК 128544973 от с. Межда, ул.”Стария дъб” №2, с вх. №5300-1017/15.06.2012 г. за възлагане изработване на Подробен устройствен план, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид това, че искането е законосъобразно и не противоречи на устройствената политика на община “Тунджа”, на основание чл. 124, ал. З и ал.7 от ЗУТ

НАРЕЖДАМ:

Одобрявам задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

Разрешавам на „Агрозем - АВ” ООД от с. Межда да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот № 101001 по КВС на землище с. Скалица, област Ямбол.

При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания: Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001 г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община “Тунджа”

 
 

Страница 296 от 360