Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Българската песен на Евровизия е на поетеса от Роза

Вторник, 13 Март 2012г. 13:16ч.

roza-doni-evroТекстът на песента „Любов без граници”, с която Софи Маринова ще представи България на Евровизия, е на авторка от село Роза, това съобщи Мария Куртева, читалищен секретар в селото. Поетесата се нарича Дони Василева и е родена, живяла и учила в с. Роза. В момента живее в София и работи над няколко проекта заедно с композитора Мартин Биолчев. Екипът се готви и за финала на Евровизия в Баку. Дони е авторка на редица текстове за песни. Най–популярна от тях е „Ангели на земята”, която е посветена на децата, лишени от щастие, дом и семейство. Приходите от нейни концерти са дарени на домове за деца.
 
 

Нов програмен продукт въвежда община Тунджа

Понеделник, 12 Март 2012г. 14:19ч.

Идният понеделник, 19 март, ще бъде неработен ден с граждани на Отдел "Местни данъци и такси" в община „Тунджа”, съобщиха от общинската администрация. Причината е, че денят е определен за внедряване на нов програмен продукт, с който отделът ще работи занапред. Общината се надява с неговото въвеждане значително да подобри организацията на работа, бързината и качеството на услугите, предоставяни на гражданите и фирмите на територията на община Тунджа.
 
 

Още шест месеца "Социален асистент" в Община Тунджа

Понеделник, 12 Март 2012г. 11:04ч.

Община „Тунджа” ще осигури доставката на услугата „Личен асистент”  за още шест месеца. Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд се изпълнява от Агенцията за „Социално подпомагане” в партньорство с община „Тунджа”. Периодът за предоставяне на социалната услуга в общността  е  удължен до трети септември тази година, след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта и срока на реализацията на дейностите. В тази връзка на седми март са подписани допълнителни споразумения с 50 лични асистенти, които ще продължат да полагат почасово грижи в семейна среда за 60 потребители - деца и други лица с различни видове трайни увреждания.

Продължение...

 
 

Продължава обсъждането на туристическия проект

Петък, 09 Март 2012г. 13:49ч.

Читалищни секретари от община „Тунджа” обсъдиха бъдещия проект за развитие на туризма, с който община „Тунджа” ще кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие“ като водеща община в партньорство с Ямбол, Стралджа и Болярово. С проекта общините ще кандидатстват по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. На обсъждането на проекта читалищните работници споделиха различни идеи, които биха могли да бъдат приложени за насърчаване на развитието на туризма в региона.
 
 

Община Тунджа поиска от МОСВ довършване на канализацията във Веселиново

Четвъртък, 08 Март 2012г. 12:04ч.

Финансиране на трети етап от изграждане на канализацията в село Веселиново поиска община Тунджа от Министерство на околната среда и водите. Общината изпрати необходимата за това документация до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към министерството. Към настоящия момент по проект “Канализационна мрежа Веселиново” със средства от програма САПАРД са изградени 3950м. канализационна мрежа, канална помпена станция и І етап от пречиствателна станция за отпадни води, а със средства на ПУДООС са изградени 3853м. канализационна мрежа и 2256 м. канализационни отклонения.

Продължение...

 
 

Страница 298 от 347