Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Община Тунджа - отличник в "Глобални библиотеки"

Вторник, 14 Юни 2011г. 12:35ч.

Тунджа” е общината отличник в страната по Първи и Втори етап на Програма „Глобални библиотеки”, заяви в приветствието си регионалният координатор на програмата Димитър Бечев при откриването на втория от информационните центрове на общината в село Бояджик. Празникът на читалищната библиотеката споделиха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, експерти от общинската администрация, специалисти от Кметство Бояджик и жители на селото. С думи на благодарност към кмета Георги Георгиев и към координатора на Програма „Глобални библиотеки” се обърна секретарят на читалище „Джон Атанасов” Нели Илчева. Фолклорни изпълнения на самодейните читалищни състави превърнаха откриването на информационния център във вълнуващ празник за жителите на Бояджик.

Продължение...

 
 

Община Тунджа поиска участие в "Старт в кариерата"

Вторник, 14 Юни 2011г. 08:10ч.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно реализацията на Програма „Старт в кариерата” – 2011 година. В писмото кметът на общината изразява неудовлетвореност, че община „Тунджа” не е включена в стартиралата през тази година Програма и до ръководството не е изпратено писмо с условията за кандидатстване по нея. В периода на деветгодишното съществуване на Програмата, Община „Тунджа” е устроила всички млади хора, които са били назначени за първоначалния деветмесечен срок. Част от тях са назначени на работа в общината, а на останалите бе оказано съдействие за реализацията им и те успешно работят в икономиката и в други публични институции, се посочва в писмото на кмета на община „Тунджа”. Позовавайки се на Указанията за Програма „Старт на кариерата”, изменена със Заповед на министъра на труда и социалната политика от началото на 2011 година, кметът Георгиев отправя искане за община „Тунджа” да бъдат отпуснати 2 бройки за млади специалисти, които ще бъдат насочени в отдел „Програми, проекти и екология” и Дирекция „Финансово-стопански дейности".
 
 

Откриват интернет-центрове в четири тунджански села

Понеделник, 13 Юни 2011г. 11:47ч.

На 13 и 14 юни 2011 година в община „Тунджа” е откриването на първите четири информационни центъра с компютърни зали, изградени по Програмата „Глобални библиотеки”. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Тунджански читалища в Скалица, Бояджик, Тенево и Роза бяха одобрени по първия етап на програма „Глобални библиотеки” през 2009 г. Процедурата по кандидатстването за одобрение и изграждането на информационните центрове се осъществи посредством прекия ангажимент на община „Тунджа”. Със средства на общината бяха извършени ремонтите на помещенията, оборудването им с климатици, бюра и столове, сигнално-охранителни системи, осигуряване на Интернет връзка, съгласно подписаните Споразумения с Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие, читалищата и общината.

Продължение...

 
 

Отвориха офертите за проектирането на Канализация Тенево

Сряда, 08 Юни 2011г. 15:32ч.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на приетите оферти в открита процедура с предмет „Проектиране и упражняване на авторски надзор” на обект „Канализационна мрежа” към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево”, община „Тунджа” продължи своята работа в пълен състав, в присъствието на представители на участниците в процедурата и медии. Oбявени бяха оценките по технически показатели на постъпилите предложения и отворени ценовите оферти на  10 фирми: „Иркон” ООД – София, Консорциум „Аква 2007” – „Стройконтрол” – Пловдив, Обединение ДЗЗД „Радина 5” – София, „Водоканалпроект” АД – Пловдив, Обединение „Зенаб Груп” – Пловдив, Консорциум „АБМ-Тенево” – София, Обединение „Екоинженеринг-Югстрой” – Златоград, ДЗЗД „Хидропласт Груп” – София,  „СИАТ – Хидроинвест” – Ямбол и „Консорциум „Тенево-2011” – Стара Загора. Съгласно заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 15.06.2011 г. Проектът “Изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води, с. Тенево, Община “Тунджа” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Той е на обща стойност 25 089 531,15 лв., от които 19 666 987, 67 лв. от Кохезионния фонд, 4 916 744,67 лв. национално финансиране и 505 807,82 лв. съфинансиране от общината. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Ямбол.

 
 

Отварят офертите за надзора на Канализация Тенево

Понеделник, 06 Юни 2011г. 15:01ч.

В 10.00 ч. във вторник в заседателната зала на общински съвет „Тунджа” ще бъдат отворени офертите в откритата процедура с предмет: „Консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционен проект; упражняване на строителен надзор; изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа; изготвяне на окончателен доклад за всеки един от обектите; съставяне на технически паспорт за всеки един от обектите към строеж “Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа”. Обекти на поръчката са „Канализационна мрежа” и „Пречиствателна станция за отпадни води”. Прогнозната стойност на поръчката е 458 009 лв. без ДДС. Срокът за получаване на офертите е 06.06.2011 г. до 16.00 ч. Проектът “Изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води, с. Тенево, Община “Тунджа” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България” чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Той е на обща стойност 25 089 531,15 лв., от които 19 666 987, 67 лв. от Кохезионния фонд, 4 916 744,67 лв. национално финансиране и 505 807,82 лв. съфинансиране от община “Тунджа”. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Ямбол.

 
 

Страница 305 от 323