Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Удължават срока за канализацията на Тенево

Сряда, 16 Февруари 2011г. 10:53ч.

Кметът на община Тунджа Георги Георгиев и директорът на дирекция „ФСД” Ели Василева в сряда са на среща в МОСВ. Поводът е подписването на ново допълнително споразумение към основния договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан още през 2008 година и касаещ проект “Изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води, с. Тенево, Община Тунджа”. Предмет на Допълнителното споразумение е удължаване срока на договора със 7 месеца. Поводът за допълнителното удължаване е, че след подписване на Анекс № 1 през май 2010 година, бе необходимо да се съгласуват нов график за изпълнение на проекта и график за изпълнение на обществените поръчки, както и на бюджет на проекта. Кореспонденцията по съгласуването продължи 7 месеца, с което се промениха и графиците за изпълнение на дейностите. С тези мотиви община Тунджа поиска и удължаване на срока, за да се компенсира отчетеното забавяне.

 
 

Домът в Болярско с увеличен капацитет

Понеделник, 14 Февруари 2011г. 15:45ч.

Със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане от 31 януари беше увеличен капацитетът на Дома за стари хора „Христо Ботев” в с. Болярско от 25 на 30 души, съобщи на традиционния брифинг с представители на медиите кметът на община Тунджа Георги Георгиев. Актуализирана е и числеността на персонала на 13 души, съгласно актуалната и утвърдена методиката. Увеличаването на капацитета на социалното заведение е по предложение на кмета на община Тунджа, подготвено няколко месеца. То е в отговор на високия интерес към услугата и потребностите на местните общности.

 
 

Консултативните съвети в Тунджа дебатираха по проектобюджета

Четвъртък, 10 Февруари 2011г. 18:56ч.

При активно и конструктивно участие преминаха заседанията на трите  Обществени консултативни съвети при община Тунджа, на които бяха разгледани и обсъдени залегналите в проекта за бюджет 2011 предложения, съобщиха от общинската администрация. Общото становище на участниците в съветите бе, че проектът за бюджет е изключително добре балансиран, задълбочено и аналитично е обърнато внимание на всички направления на работа, които да гарантират финансовата стабилност чрез законосъобразно, ефективно, ефикасно и публично разходване на средствата в условията на продължаваща финансова и икономическа криза. Отчетена беше грижата на общината за по-доброто бъдеще на децата, особено с предложението за намаляване с 50% на таксата за децата на 3 и 4 години с аргумент, че това ще насърчи обхвата в детските заведения.

Продължение...

 
 

Тунджа в Топ 15 на престижна класация

Понеделник, 07 Февруари 2011г. 15:33ч.

Община Тунджа е включена в престижната класация на в. „Капитал” за 2010 г. Топ 15 на общините с реално получени суми по оперативни програми на Европейския съюз. В класацията на местни управи с най–много разплатени средства от европейските фондове, община Тунджа се нарежда на 8 място в страната с одобрени 33 946 191 лв., от които вече получени 11 943 737 лв. Инфографиката на в. „Капитал” Топ 15 на общините по реално платени средства от оперативните програми е изработена въз основа на базата данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за България.

Продължение...

 
 

Доброволците от Тунджа се обучаваха край Веселиново

Сряда, 26 Януари 2011г. 18:33ч.

Придобиване на умения, свързани с планирането, организирането и провеждането на доброволчески дейности и кампании, това бе темата на проведеното в сряда обучение в хотелски комплекс „Екатерина”. Семинарът е част от дейностите по проект “Младежка инициатива „Съпричастност”, реализиран от Сдружение с нестопанска цел Център за икономически и социални инициативи – Тунджа. В обучението се включиха доброволци, членове на Младежката доброволческа служба, учредена в рамките на проекта, представители на младежката червенокръстка организация и неправителствени организации от община Тунджа. Лектори на семинара бяха Митко Филипов – директор на Областния съвет на БЧК, както и Добриела Праматарова и Гергана Георгиева – сътрудници в БЧК.

Продължение...

 
 

Страница 317 от 325