Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Предстои официално начало на проекта за рехабилитация на улици

Вторник, 21 Юли 2020г. 14:42ч.

roza-10Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“ ще се проведе на 29.07.2020г. от 11.00 часа в с. Роза на ул. „Васил Левски“. Проектът се изпълнява по административен договор № BG06RDNP001-7.001-0019-C01  от 22.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Продължение...

 
 

Десет години Танцов състав "Усмивка"

Понеделник, 20 Юли 2020г. 18:39ч.

tanci-usmivkaДесет години от създаването на Танцов състав „Усмивка“ при Народно читалище „Светлина-1929“ отбелязаха в село Роза. Празничният концерт на самодейците донесе много усмивки и великолепни, зареждащи емоции за всички присъстващи на пълния площад. На откритата сцена в центъра на селото се изявиха участници от три възрастови групи - детски, юношески и женски състав. В богатата програма, посветена на годишнината, участва и Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.

Продължение...

 
 

Съветниците ще заседават на 24 юли

Петък, 17 Юли 2020г. 13:58ч.

sgrada-liato-1С приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община "Тунджа" за 2019 година и актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2020 година ще започне XIV-то редовно заседание на Общински съвет Тунджа, насрочено за 24 юли. Съветът ще гласува предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на Сдружение „Читалища с бъдеще 2012“ и финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“.

Продължение...

 
 

10 години Танцов състав "Усмивка", покана от село Роза

Понеделник, 13 Юли 2020г. 11:50ч.

10-usmivkaНа 18.07.2020 г., от 20.00 часа, на откритата сцена в центъра на село Роза с концерт ще бъдат чествани 10 години от създаването на Танцов състав „Усмивка“ при Народно читалище „Светлина-1929“, село Роза. При провеждането на концерта ще бъдат спазени всички противоепидемична мерки, въведени от Министерство на здравеопазването.


 
 

Цветно настроение в Детска градина "Изворче"

Събота, 11 Юли 2020г. 10:25ч.

cvetnotoНа 07.07.2020г. се проведе интерактивно семейно занимание на тема „Цветно ни е“ в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и филиалите в с. Дражево, с. Хаджидимитрово и с. Безмер, състоящо се в групово засаждане на цветя в тревните площи на дворовете на детските заведения. Деца, педагози, персонал от детските градини, родители и екипи на проект „Желани пространства“ заедно подготвиха местата за цветните градинки и засадиха с общи усилия около 400 стръкчета различни цветя.

Продължение...

 
 

Страница 4 от 378