Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Още мерки в подкрепа на жителите на Община Тунджа

Сряда, 18 Март 2020г. 10:34ч.

obshtina-zima-2Медицинските сестри от детските градини на община „Тунджа” също ще бъдат на разположение на населението, координирано с кметовете на населените места. Осигурени са безконтактни термометри, още лични предпазни и дезинфекционни средства за селата. Това са част от мерките за консолидиране на всички общински и общностни ресурси за справяне с тежката и нетипична ситуация. Налице е пълна съпричастност, разбиране и единодействие на институциите, организациите и населението.

Продължение...

 
 

Противоепидемичните мерки в Община Тунджа

Понеделник, 16 Март 2020г. 17:20ч.

tundja-zima-sgrada2На основание на редица текстове от Закона за здравето и във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването, очертала мерките срещу разпространението на коронавируса Covid-19, със своя заповед Кметът на Община Тунджа забранява ползването на помещенията на пенсионерските клубове. Във всички административни сгради трябва строго да се спазват санитарно-хигиенни изисквания и се извършват дезинфекционни дейности.

Продължение...

 
 

Преформулират общински политики и социални ангажименти

Понеделник, 16 Март 2020г. 10:56ч.

tundja-sgrada-1В условията на обявеното в страната извънредно положение Община „Тунджа“ предприема безапелационни и спешни мерки за цялостно преформулиране на социалните услуги и всички други общностни ангажименти. В тази сложна и нетипична ситуация всички общински, обществени и общностни ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепа на най-уязвимата част от населението – самотните възрастни, хората с увреждания и останалите рискови групи. Услугите за възрастни и хора с увреждания от спектъра на дневната грижа няма да бъдат доставяни в социалните центрове, а в домовете на потребителите.

Продължение...

 
 

Подкрепа за хора с увреждания в домашна среда

Понеделник, 09 Март 2020г. 18:26ч.

soc-projeМеханизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в Община „Тунджа“ по Закона за лична помощ, стартирал от началото на септември миналата година, предоставя възможности пред следните целеви групи лица: хора с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Продължение...

 
 

"Кукериада" - традициите са живи

Сряда, 04 Март 2020г. 11:47ч.

kokeriadataВ рамките на XXI Международен маскараден фестивал „Кукерландия 2020” се проведе и второто издание на Национален кукерски празник „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите”. На 29 февруари и първи март в населените места на община „Тунджа” със съхранена кукерска традиция се изявиха местните кукерски групи от Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Маломир, Победа, Стара река, Хаджидимитрово, Чарган и Челник и гостуващи маскарадни групи от Александрово, община Павел баня; Мирково, област Софийска; Вресово, община Руен; Ямбол; Хисаря; Пъдарево, община Котел; Веселиново, област Шумен, Земен, Витановци, Батановци, област Перник; Бояново, община Елхово; Христо Даново, община Карлово.

Продължение...

 
 

Страница 7 от 374