Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

"Творческа резиденция Тунджа" за съхраняване на традициите

Понеделник, 09 Ноември 2020г. 14:39ч.

tundja-sgrada-1Община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ по процедура № BG06RDNP001-19.218 - МИГ – Тунджа - Мярка 20  „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ на  Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“. Проектното предложение е на стойност 29 300 лева без ДДС.

Продължение...

 
 

Над половин милион лева по ОПРЧР в Община Тунджа през 2021г.

Понеделник, 09 Ноември 2020г. 14:33ч.

obshtina-zima-1Нови 573 485 лева допълнително финансиране ще получи община Тунджа за реализацията на три мащабни социални проекта, с които ще бъде осигурена устойчивост на важни за местната общност дейности и услуги през 2021г. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е увеличен общия ресурс по схемата „Услуги за ранно детско развитие“ с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до края на 2021 година.

Продължение...

 
 

Приветствие на Кмета на Община Тунджа за Деня на будителите

Неделя, 01 Ноември 2020г. 06:50ч.

g-georgiev-kmet-tundja-2На Първи ноември отдаваме нашата почит към народните будители. Те – просветителите, книжовниците, революционерите, дадоха сила на българския дух и възкресиха националното ни достойнство.

Продължение...

 
 

Урок по родолюбие, който ще се помни дълго

Петък, 30 Октомври 2020г. 10:52ч.

urok-rozaУрок по родолюбие с режисьора и основател на „Незабравимата България“ – Искрен Красимиров имаха децата от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в  село Роза. По интересен за учениците начин той представи делата на едни истински народни будители - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Райна Княгиня, Ботев и Левски. Интерактивният урок, посветен на Деня на народните будители, се проведе в двора на училището и събуди интереса на присъстващите към историята на България. Гости на събитието бяха учениците от ОУ „Христо Ботев”, село Ботево.

Продължение...

 
 

Заповед за организация на сметосъбирането и извозването на отпадъци

Сряда, 28 Октомври 2020г. 12:30ч.

ulici-seloКметът на Община Тунджа Георги Георгиев подписа Заповед във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповед № РД-07-1188 определя:

Продължение...

 
 

Страница 8 от 389