Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Промени в графика за пътническите превози в тунджанските села

Сряда, 27 Май 2020г. 15:54ч.

avtogarataВ Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областната транспортна комисия. В хода на заседанието бяха дискутирани, а след това и подложени на гласуване, промените в маршрутните разписания на територията на община „Тунджа“. Бяха приети изменения в началните часове на маршрутни разписания на автобусни линии от Автогара  Ямбол.

Продължение...

 
 

Тунджанските детски градини възстановяват своята работа

Вторник, 26 Май 2020г. 17:23ч.

CDG012300От първи юни се възстановява приемът на деца в детските градини на територията на община „Тунджа“. В началото детските заведения ще работят при намален капацитет, с оглед постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини и ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки. Отварянето на детските градини е съгласувано и с родителите, като приемът ще бъде осъществяван по предварително оповестен график.

Продължение...

 
 

Поздравителен адрес на Кмета на Община Тунджа

Събота, 23 Май 2020г. 13:43ч.

g-georgiev-kmet-tundja-2В навечерието сме на 24 май – Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура. Празник, който винаги е бил в душата на народа ни – в години на бездържавност и в години на войни. Вярвам, че и в настоящата извънредната епидемична обстановка, 24 май е в сърцата и ума на всички българи, осветен от дълбоко родолюбиво чувство. Буквите са нашето начало и път на духовно развитие и просперитет.

Продължение...

 
 

Съветът се събира на редовна сесия на 28 май

Четвъртък, 21 Май 2020г. 13:36ч.

tundja-sgrada-1С приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2020 година трябва да започне поредното заседание на Общински съвет Тунджа на 28 май. Това е първа точка в дневния ред на сесията. Следва упълномощаване на кмета на община „Тунджа“ за издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма“ наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за обезпечаване авансово плащане във връзка с изпълнението на проект „Пъстра палитра-иновации за приобщаване“.

Продължение...

 
 

Избрани изпълнители по мащабен инфраструктурен проект

Четвъртък, 21 Май 2020г. 07:18ч.

sgrada-liato-1Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС.

Продължение...

 
 

Страница 8 от 378