Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 11:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 13:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 14:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 09:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Ямболски хроники Ямболски хроники Бележити ямболци - дядо Жельо Войвода

Бележити ямболци - дядо Жельо Войвода

Ямболски хроники

jeliu-voivodaЖЕЛЬО ХРИСТОВ ЧЕРНЕВ (дядо Жельо Войвода) е един от най-известните възрожденци от нашия край. Роден е през 1828 г. в Ямбол, израства в с. Карапча (Маломир).
През 1858 г. е хайду­тин в четата на Дими­тър Калъчлията. В1867 г. е помощник на войвода­та Панайот Хитов, където знаменосец е Ва­сил Левски. По време на Априлското въстание Жельо войвода е в Браила, откъдето заминава за Сърбия. Там Пана­йот Хитов, главен войвода на българските че­ти, отново го определя за свой помощник-войвода. Жельо Христов е упълномощен да събира доброволци в Сърбия, Румъния, Русия и Бълга­рия. На 20 август 1877 г. с разрешение на рус­кото командуване е създадена доброволческа­та чета на дядо Жельо, наброяваща около 300 души. В края на 1877 г. тази чета се обединява с четата на Панайот Хитов и наброява около 1000 души.
Под ръководството на двамата вой­води четниците действуват в Еленския и Котленския Балкан, където ги заварва вестта за сключването на Санстефанския мирен дого­вор.
През 1885 г. дядо Жельо участвува в Сръбско-българската война.
За участието си в Освободителната рус­ко-турска и Сръбско-българската война е наг­раден с кръст за храброст и сребърен медал.
jeliu-voivoda-pechat1ПЕЧАТИТЕ НА ДЯДО ЖЕЛЬО ВОЙВОДА
Във фондовете на Ямболския исторически музей се съхранява личният печат на Жельо Христов Чернев (дядо Жельо войвода), както и печата на четата на Панайот Хитов, в коя­то той е подвойвода от 1867 г.
С първия печат са подпечатвани докумен­ти, свързани с живота на войводата след Съ­единението. Той е кръгъл по форма, бронзов печат, с текст "ВАЙВОДА ЖЕЛЮ ХРИСТОВЪ", вписан между два концентрични кръга. В сво­бодното вътрешно пространство на печата е изобразен лъв, изправен на задните си кра­ка, с вдигната опашка, обърнат наляво и стъ­пил върху повалено турско знаме. Диаметър -23 мм; височина на. буквите 3 мм. jeliu-voivoda-pechat2Дръжката е дървена, обла.
Вторият печат е от времето, когато Жельо Христов е подвойвода в четата на Па­найот Хитов (1867 г.). Представлява кръгла медна пластина с надпис "НАРОДЕНЪ БЪЛГАР­СКИ ПЕЧАТЪ БАЛКАНСКИ "867". В средата на печата е изобразен лъв надясно, който в ед­ната си лапа държи кръст. Върху главата на лъва има корона с кръст. Диаметър - 47 мм.
Печатът е включен в националния музеен фонд.
Тези два уникални печата от фонда на от­дел "Възраждане" са експонирани в Историчес­кия музей (Изложба "Участието на Ямболци във войните").
Христина ЖЕНКОВА отдел "Възраждане"
 

rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario