Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Регион Елхово "Помощ в дома за достоен живот" набира кандидати в Елхово

"Помощ в дома за достоен живот" набира кандидати в Елхово

elhovo-zima-1116 души от община Елхово заявиха желание да работят като социални асистенти по проект "Помощ в дома за достоен живот", съобщиха от общинската администрация. 16 от тях не са допуснати до събеседване поради липса на изискването за минимална степен на образование за длъжността „социален асистент”. В началото на годината в община Елхово започнаха дейностите по проект „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане Договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. За реализацията на проекта, ще се включат като потребители лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в това число деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. За социални асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които ще извършват комплексно и трита типа почасови дейности. Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности.


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario