Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Нови възможности за инвестиции в земеделските стопанства

Нови възможности за инвестиции в земеделските стопанства

OICatОбластният информационен център представи условията при кандидатстване за инвестиции в земеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони. Акцент бе поставен на изискванията при подготовка и кандидатстване по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“, която е с отворен прием на проектни предложения до 23 юли тази година. Традиционно ОИЦ-Ямбол организира срещи с потенциални бенефициенти от областта и с медии при прием на проектни предложения по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. По подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ има интерес от страна на потенциални бенефициенти поради силно изразения земеделски профил на областта и значителния брой земеделски стопанства, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа по нея. На срещата бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират съгласно условията за кандидатстване по процедурата. Подчертани бяха и някои специфики по този прием и политиката да бъде подкрепено внедряването на иновации, цифровизацията и автоматизацията на процесите на производство, извън обичайните дейности по модернизиране на наличните мощности, на материалните и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подкрепата на биологично производство, на екологосъобразни практики в стопанствата и др. Срещата имаше за цел да бъде в помощ на потенциалните кандидати с информация и подкрепа при интерес за кандидатстване по тази подмярка. ОИЦ-Ямбол ще бъде в услуга на всички желаещи да получат по-детайлна информация на място, по телефон, електронна поща или на фейсбук страницата на центъра.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario