Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Ямбол Шанс за работа за 54 безработни лица в региона

Шанс за работа за 54 безработни лица в региона

zaettostРегионална програма за заетост прие петъчното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Целта на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция. Общият брой работни места в петте общини от област Ямбол, които ще бъдат заети от безработни лица е 54, в различни по вид дейности. Регионалната програма за заетост е насочена към следните целеви групи: безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години; безработни лица над 50 годишна възраст; безработни лица с ниска или не търсена на пазара на труда квалификация; безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица. Общият брой работни места се разпределя както следва - 5 от тях ще бъдат назначени от Областна администрация Ямбол. За община Ямбол назначените ще бъдат 11, за община „Тунджа“ – 11, за община Стралджа – 6, за община Елхово – 16, за община Болярово – 5. Програмата се финансира със средства от държавния бюджет на стойност 213 608 лева. Информация за пазара на труда в област Ямбол за първото тримесечие на годината бе представена от госпожа Пенка Кирилова – директор на Дирекция Регионална служба по заетост, Бургас. По данни на дирекцията, равнището на безработица в областта е 6,4%, като то е почти на същото равнище от миналата година. Най-висока е безработицата в община Болярово – 17,1%, в община Ямбол е 4% и е под равнището на безработица в страната, което е 6,8%.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario