Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини "Ден на кариерата" по Програмата за развитие на човешките ресурси

"Ден на кариерата" по Програмата за развитие на човешките ресурси

tundja-sgrada-1Еднодневен семинар на тема „Ден на кариерата“ с представители на местната власт, на бизнеса, Дирекция „Бюро по труда“- Ямбол, неправителствени организации, кметове и кметски наместници и други заинтересовани страни предстои в петък в Общинския център за извънкласни и извънучилищни дейности в село Кабиле. Целта на семинара е да представи възможностите на лицата от рисковите групи и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях чрез представянето им пред работодатели от региона, свободните работни места, запознаване с нормативната база по наемане на лица от целевата група по проекта, информиране за процедурите за подбор и условията за кандидатстване, представяне от страна на общинските власти на социалните обекти и услугите, които предлагат, информиране от Бюрото по труда за търсенето и предлагането на работна сила в региона, споделяне на трудностите при търсенето на работа от лицата с увреждания. „Ден на кариерата“ се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на кампания за преодоляване на дискриминационни нагласи и наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 МИГ-Тунджа „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, чрез Водено от общностите местно развитие.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario