Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
proekt-720x88
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Прессъобщения "Дъга на толерантността" за интеграция на малцинствата

"Дъга на толерантността" за интеграция на малцинствата

roza-21-11-3Проектът на Община Тунджа „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения на община „Тунджа” беше одобрен от просветното министерство. Проектът е депозиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, трета сесия. Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ ще стартира процедура по сключване на договори, след освобождаване на финансов ресурс в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРЧР или при реализирани спестявания след верификация на извършени разходи по бюджети на вече изпълняващи се проекти по тази приоритетна ос.

Проектът „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения на община „Тунджа” е втори в оценителния доклад от общо 39 одобрени проектни предложения. Стойността на одобреното финансиране е 206 000 лв., а периодът на реализация на дейностите – 12 месеца. По проекта ще бъдат въведени и реализирани допълнителни педагогически и творчески дейности с децата от целодневните детски градини на община „Тунджа” с цел насърчаване на интеграционните процеси и повишаване на училищната им готовност.


rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario