Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Изложба с детски рисунки украси фоайето на Община Тунджа

Изложба с детски рисунки украси фоайето на Община Тунджа

02-izl-romИзложба с детски рисунки е подредена на втория етаж в административната сграда на община „Тунджа“. Това е заключителна проява на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ по проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по процедура  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – компонент 1 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Проектът се изпълнява в периода от 06.03.2019 г. до 31.12.2021 г. Бенефициент е Община „Тунджа“. Мерките, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., се осъществява в партньорство с детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ и Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ (РАКО), гр. Сливен.
Изложбата е представена от двамата художници - Николай Димитров и Даниел Дубаров, които заедно с местните общности изработиха художествените платна - стенописи на общо 25 фасади на общински детски градини, училища и на народни читалища в населени места на територията на община „Тунджа“ и модерираха общностните пленери на открито „Да нарисуваме толерантността“.
Рисунките са част от творбите на малките художници, участници в пленерите, проведени през първия и втория етапи на проектната дейност и в контекста на Коледните и Новогодишни празници носят красивото послание за толерантността като човешка добродетел и като ценност в отношенията между хората.
rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario