Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Пътуващите театрални работилници по нов маршрут

Пътуващите театрални работилници по нов маршрут

01-teatr.rabДни преди първи юни – Международният ден на детето,  актьорите от Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол организираха и провеждат още четири театрални работилници с участието на деца, родители и значими възрастни. Събитията са в изпълнение  на Дейност 3 „Пътуваща театрална работилница за деца и възрастни /родители и учители/“ по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.   
Пътуващите театрални работилници включват интерактивно представление – импровизация за куклен театър по приказката на Елин Пелин „Дядовата ръкавичка“. Изпълнител на дейността е Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол. Постановка: Съби Събев, сценография и кукли: Павлина Василева, музика - Георги Гарчов. Участват актьорите Жулиета Николаева, Ангел Попов, Калина Баракова и Димитър Димитров.  В интерактивния спектакъл са включени песни и игри, в които децата, родителите и значимите възрастни участват пряко. 
Актьорите запознават децата и родителите с процеса на подготовка на един спектакъл, с куклите, декора и реквизита на интерактивното представление, което е подготвено специално във връзка с проектната дейност. 
По проекта ще бъдат проведени общо 17 театрални работилници,  девет от тях са планирани за май. 
В периода 11 – 14 май в пътуващи театрални работилници участваха деца от Детска градина „Кольо Тенев“, с.Тенево, Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с.Веселиново, Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол и от целодневни детски групи в с. Бояджик към Детска градина „Звездица“, с.Скалица, както и родители или значими за децата възрастни.  
На 25 и 26 май по график театрални работилници за деца и възрастни се провеждат в селата Маломир, Скалица, Победа и Хаджидимитрово.
Театралните работилници се провеждат на открито в двора на общинските детски градини, а при неподходящи атмосферни условия в зали на местните народни читалища.   rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario