Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа Новини Хипотерапия на Конната база в Кабиле

Хипотерапия на Конната база в Кабиле

01-hipoterapyС цел надграждане на здравно-социалните услуги, през следващите месеци от изпълнението на проект „Компас - Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, стартира нова дейност „Хипотерапия за лица от уязвими групи“. Срокът на изпълнение на услугата по проекта е до края на тази година, а нейната стойност е в размер на 12 000 лева без ДДС. Целта на хипотерапията е да бъде предоставен нов вид услуга за уязвими групи, включително деца и лица с увреждания, живеещи на територията на община „Тунджа“, като по този начин ще бъдат създадени условия за подобряване на физическото и психо-емоционалното им състояние. Хипотерапията ще се провежда в Конната база в село Кабиле, община „Тунджа“, като подготвителна фаза преди същинска терапия, както и като допълнителна процедура след физиотерапия и/или рехабилитация. Предвижда се терапията с коне да се провежда групово и индивидуално, като в груповата работа ще бъдат включвани деца и лица с емоционални и поведенчески проблеми, а индивидуалната работа ще бъде насочена към деца и лица с физически, говорни, слухови и други затруднения и увреждания. Хипотерапията е специфична дейност и е трудно достъпна за хората от населените места на община „Тунджа“. Стартирането на тази дейност разширява спектъра на интегрираните услуги в общността, предоставяни от общината.rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario