Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Страната Завръщането на младите спомага за опазване на природните местообитания в Странджа

Завръщането на младите спомага за опазване на природните местообитания в Странджа

07-eco-proectpress-22-07-01
Как завръщането на младите в малките и обезлюдени населени места може да спомогне за опазването на редките животински и растителни видове в защитените зони? Това беше един от акцентите на специалното събитие в къмпинг "Кум кашла" в Странджа, на което бяха представени приносът на традиционния поминък и домашното животновъдство за съхраняването на биоразнообразието и природните местообитания на различни видове.
Практикуването на традиционните за страната ни дейности – като например отглеждането на домашни животни и пускането им на свободна паша имат позитивен ефект върху природата.
Чрез спорадичното пашуване се изчистват излишни храсти и треви и се постига естествено подобрение на местообитания, например на червената хвойна - Juniperus oxycedrus. В миналото тя е била значително разпространена, но вероятно поради ценността на дървесината и лечебните й свойства е била изсечена. Днес все още се срещат екземпляри от ценния вечнозелен храст, но състоянието на местообитанието му е крайно неблагоприятно. За да оцелее се насърчава свободната паша на животни. Това е само един от растителните видове, на които домашното животновъдство може да помогне. Контролираната паша помага и на защитени птици и бозайници, като например лалугера, хомяка, лешоядите и др. 
Затова се насърчава спорадичната паша в местообитания 5210, в рамките на защитена зона BG0001007 Странджа.
Събитието се организира в рамките на проект BG16M1OP002-3.021-0004-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г. 
В събитието участваха младежи, туристи, представители на широката общественост. rssfeed
Email Drucken Twitter Facebook googleWebSzenario