Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Патронажната грижа в Община Тунджа продължава

Четвъртък, 12 Май 2022г. 19:14ч.

03-grijaОбщина „Тунджа“ получи покана от Управляващия орган на ОП РЧР за удължаване срока на проект „Патронажна грижа+ в Община Тунджа“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0148-C01 с още шест месеца, считано от 11.06.2022 г.

Продължение...

 
 

Нови назначения по проект за младежка заетост

Понеделник, 09 Май 2022г. 16:55ч.

tundja-sgrada-1От началото на седмицата в селата на Община „Тунджа“ назначават 29 души на длъжност „Работник-поддръжка", по Проект „Нова възможност за младежка заетост" на Програма „Развитие на човешките ресурси". Работниците ще имат и 9 наставници – специалисти по кметства и кметски наместници, които ще отговарят за изпълняване на дейностите им.

Продължение...

 
 

Лекции - работилници на екологични теми за тунджанските ученици

Сряда, 04 Май 2022г. 10:13ч.

eko-lekcii obucheniaСерия от лекции - работилници бяха проведени в училищата в селата Тенево, Кукорево, Роза, Ботево и Веселиново като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“. Експерти по биоразнообразие и лектори запознаха учениците с животинските видовете в обекта на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешка дейност, мерките за съхраняването на застрашените видове и повишаване на отговорното поведение към тях.

Продължение...

 
 

Община Тунджа бе домакин на заседание на РАО "Тракия"

Петък, 15 Април 2022г. 20:53ч.

07-raoОбщина „Тунджа“ беше домакин на изнесено заседание на Управителния съвет на Регионална асоциация на общините „Тракия“, което бе част от събитията, посветени на Деня на общината и 35 години от нейното създаване.

Продължение...

 
 

Тунджански литературни дни в Тенево

Четвъртък, 14 Април 2022г. 10:53ч.

6-tldniВ рамките на Тунджанските литературни дни, на 13 април 2022 г., в Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево, се проведе среща с творчеството на Генка Богданова, Денка Илиева и Тенко Тенев. На нея присъстваха Димитър Комитов - кмет на с. Тенево, Стефка Керемидчиева – почетен гражданин на община „Тунджа“, ученици, учители от ОбУ „Васил Левски“ и деца от ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево, както и жители на селото.

Продължение...

 
 

Страница 1 от 425