Red Purple Black Blue
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
Топ: ВиК авариите днес, запасете се (и с търпение) - Четвъртък, 04 Ноември 2010г. 08:06ч.
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Осигуряват заетост на 43-ма младежи от тунджанските селища

Вторник, 02 Февруари 2021г. 13:48ч.

obshtina-zima-1На 27.01.2021г., община „Тунджа" подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост", схема „Младежка заетост", Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014-2020г., по която ще бъдат назначени нови 43 лица на длъжност „Работник-поддръжка" и 17 наставника в 19 населени места и 1 лице на длъжност „Младши специалист“ с 1 наставник в Общински съвет на Община „Тунджа“.

Продължение...

 
 

Традиционният Празник на виното в Скалица е на 12 февруари

Понеделник, 01 Февруари 2021г. 16:21ч.

skalica-zima-10На 12 февруари от 10.30 часа в село Скалица ще се проведе Шестнадесетият общински празник на виното. Организатори на празника, който включва конкурси за бяло, червено вино и за гроздова ракия, са община „Тунджа", Кметство Скалица и местното читалище „Светлина-1928". Материалите за дегустация могат да бъдат предоставени в срок до 09.02.2021г. в община „Тунджа", етаж 3, стая 316, стая 317, 318 или в Кметство с. Скалица (до края на работния ден).

Продължение...

 
 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Четвъртък, 21 Януари 2021г. 08:42ч.

01-umooДетска градина „Изворче“ в село Кабиле продължава работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и през тази учебна година. В детското заведение са сформирани две групи с по пет деца от група „Пролет“ в село Дражево и група „Калинки“ в Хаджидимитрово. С децата работят педогози, които са разработили отделна програма за обучение за всяко дете с конкретика, която се прилага след одобрението ѝ от директора на детската градина.

Продължение...

 
 

От регистрите по гражданско състояние в тунджанските селища

Понеделник, 11 Януари 2021г. 16:18ч.

tundja-zima-sgradaВсяка година в началото на януари Звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ приема регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места на община „Тунджа“. Извършва се приемането на трите вида регистри – за раждане, брак и смърт, като след приключването им за 2020г., е организирано съхранението им в административната сграда на Община „Тунджа“.

Продължение...

 
 

"Асистентска подкрепа" е новата социална услуга в Община Тунджа

Понеделник, 11 Януари 2021г. 16:12ч.

obshtina-zima-2Нова социална услуга се създава в Община „Тунджа“ от началото на тази година – услугата „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност и ще се изпълнява от отдел „Социални услуги“, който е част от структурата на общината. Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.

Продължение...

 
 

Страница 4 от 391

Реклама

vhs-2-dvd_125x125