Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Топ: Свободни работни места в Бюро по труда - Ямбол - Вторник, 22 Януари 2013г. 10:01ч.
Топ: Културен календар на Община Ямбол - Сряда, 20 Юни 2012г. 12:00ч.
Топ: НТС - Ямбол - предстоящи курсове - Понеделник, 14 Ноември 2011г. 13:24ч.
HABITAT-TUNDJA-banner
Вие сте тук: Зона Ямбол Тунджа

Новини от Община "Тунджа"

map-tundzhaОбщина Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.
Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.
Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.
По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Патронажната грижа в Община Тунджа продължава

Четвъртък, 12 Май 2022г. 19:14ч.

03-grijaОбщина „Тунджа“ получи покана от Управляващия орган на ОП РЧР за удължаване срока на проект „Патронажна грижа+ в Община Тунджа“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0148-C01 с още шест месеца, считано от 11.06.2022 г.

Продължение...

 
 

Продадоха на търг три имота за 1,1 млн. лв.

Вторник, 10 Май 2022г. 18:19ч.

sgrada-liato-3Три имота на обща стойност 1 146 752 лв. без ДДС продаде на последния търг община „Тунджа“, съобщи кметът Георги Георгиев. Два от земеделските имоти са в землището на с. Безмер с начин на трайно ползване  - без определено стопанско предназначение. По-големият имот е с площ 417,575 дка и е достигнал цена от 1 133 315 лв. без ДДС, вторият е от 6,6 дка и е продаден за 6937 лв. без ДДС.

Продължение...

 
 

Нови назначения по проект за младежка заетост

Понеделник, 09 Май 2022г. 16:55ч.

tundja-sgrada-1От началото на седмицата в селата на Община „Тунджа“ назначават 29 души на длъжност „Работник-поддръжка", по Проект „Нова възможност за младежка заетост" на Програма „Развитие на човешките ресурси". Работниците ще имат и 9 наставници – специалисти по кметства и кметски наместници, които ще отговарят за изпълняване на дейностите им.

Продължение...

 
 

Рекордна събираемост - над 610 хил. лв. за 4 дни

Сряда, 04 Май 2022г. 19:07ч.

03-breefПостъпилите данъчни приходи за четири дни от миналата седмица са 611 368 лв., което е абсолютен рекорд в цялата история на община „Тунджа“ за седмична събираемост, съобщи кметът Георги Георгиев. В тях не влизат приходите от последните два дни на периода за плащане на местните данъци и такси с отстъпка, който тази година приключи на 3 май.

Продължение...

 
 

Лекции - работилници на екологични теми за тунджанските ученици

Сряда, 04 Май 2022г. 10:13ч.

eko-lekcii obucheniaСерия от лекции - работилници бяха проведени в училищата в селата Тенево, Кукорево, Роза, Ботево и Веселиново като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“. Експерти по биоразнообразие и лектори запознаха учениците с животинските видовете в обекта на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешка дейност, мерките за съхраняването на застрашените видове и повишаване на отговорното поведение към тях.

Продължение...

 
 

Страница 5 от 432

banner 300x250 PASHA