Начало Топ Свободни работни места в Бюро по труда – Ямбол

Свободни работни места в Бюро по труда – Ямбол

СПИСЪК НА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР.ЯМБОЛ КЪМ 19.02.2024

No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
85 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно работа с компютър
84 8182-2004/Огняр Ямбол Професионална квалификация (Свидетелство за огняр на газ.),Средно
82 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
81 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Средно
79 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
78 3122-6001/Началник смяна Ямбол Висше / Хранителни технологии MS Office
74 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
72 7412-2007/Електромеханик Ямбол Средно
71 1120-7023/Управител Ямбол Висше (ОКС-Магистър) Немски, Френски, Английски MS Office,Internet,други софтуерни продукти.
70 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
69 9412-0002/Помощник, кухня (без домашен) Ямбол Средно
68 4211-3016/Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция Ямбол Средно работа с компютър
67 2422-6046/Старши експерт Ямбол Висше / Икономика (допустими области – икономика, технически науки) Microsoft office, Word, Excel
65 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно
64 7533-1014/Шивач Ямбол Основно,Средно (Шивач)
61 3313-3001/Счетоводител, оперативен Ямбол Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) работа с компютър
59 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
52 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
51 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
49 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно
48 8160-2008/Машинен оператор, обработване на месо/риба Ямбол Средно
47 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Испански, Английски, Италиански работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
40 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (ОКС Магистър,специалност-МИО,Счетоводство и контрол,Логистика) Италиански, Немски, Английски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
34 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
33 9312-0005/Работник, сонди Ямбол Средно
31 7212-1001/Заварчик Ямбол Професионална квалификация (Заварчик на СО),Средно
30 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
24 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно(тапицер)
21 7114-2003/Кофражист Ямбол Професионална квалификация (Кофражист),Средно
8 5120-2001/Готвач Симеоново Средно
6 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
5 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
3 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
1090 3341-3008/Специалист с контролни функции, човешки ресурси Ямбол Висше / Администрация и управление (Специалност в областта на човешките ресурси.) Английски MS Office,PowerPoint,Word,Excel
1075 3321-3001/Агент, осигуряване Ямбол Средно