Начало Институции Одобриха трансграничен проект на ОА за 100 хиляди евро

Одобриха трансграничен проект на ОА за 100 хиляди евро

Областна администрация Ямбол е с одобрен проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция. Предстои сключване на договор. Проектът : „GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-исторически туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин” е по Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство. Партньор по този проект от турска страна е  Асоциация на младите предприемачи Одрин. Това е първият трансграничен проект на Областна администрация Ямбол през последните пет години, в който ОА Ямбол е водеща организация. Целта на проекта е да допринесе за защитата и ефективното използване на историческото наследство в контекста на трансграничното развитие като инструмент и възможност за популяризиране на местната идентичност, свързване на общности и хора и превръщане на трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин в привлекателно място за живот и работа.

За постигане на това ще се разработи съвместна стратегия и пилотен модел за защита, социализация, ефективно използване и управление на конкретни исторически паметници в трансграничния регион, ще се осигури възможност за защита на два исторически паметника – един в България – Манастир и Кале с. Воден и един в Турция – Долмен край Лалапаша, чрез разработване на проекти за реставрация и социализация, ще се поставят основите за развитие на археологически туризъм в трансграничния регион чрез разработване на проекти за изграждане на археологически лагер, като се включат местните общности и особено младите хора, включително и чуждестранни студенти в процесите на защита, социализация и използване на историческите паметници и най-важното за нас ще се популяризира историческото наследство – паметниците край село Воден и Долмена край Лалапаша. Проектът е за 12 месеца на стойност 98 004,93 евро.

 

НЯМА КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Exit mobile version