19.2 C
Ямбол
19:04 | петък, 12 април, 2024
_HTML5 Canvas-yambol
НачалоНовиниКандидати за кмет и съветници в Община Ямбол

Кандидати за кмет и съветници в Община Ямбол

Кандидати за кмет на Община Ямбол

         
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ/ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ №Б
ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ ПП“ГЕРБ“ 2
НЕДКА ХРИСТОВА КАРСКА ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
НИКОЛАЙ ГАНЕВ ДИМОВ ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 7
МАРИЕТА СТЕФАНОВА СИВКОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КРЪСТЬО ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ ПП АТАКА 9
КИРИЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” 14
ХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ КОАЛИЦИЯ “ЗА ЯМБОЛ“ 26
ЯСЕН АТАНАСОВ КИРОВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
СВЕТЛА СТОЯНОВА РАХНЕВА ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 29
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ЗАФИРОВ Местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
КАЛЧО ИЛИЕВ ДОНЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ ПП“ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 39
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ГРОЗДЮ КОСТАНТИНОВ ГРОЗДЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ХРИСТО ДЯНКОВ МИХОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” 43
ВОЛЕН ХРИСТОВ МИТЕВ НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 45
     Кандидати за общински съветници в Общински съвет Ямбол

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ/ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ №Б
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ИБРИШИМОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ЗАХАРИ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ ПП“ГЕРБ“ 2
ГЕОРГИ ТОДОРОВ СЛАВОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ГАЛИН СЛАВЧЕВ КОСТОВ ПП“ГЕРБ“ 2
РУМЯНА ФИЛИПОВА ТРОПЧЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МИЛАНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРЧЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
МАВРИ ГЕОРГИЕВ КИДИКОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА КРЕМЪКОВА ПП“ГЕРБ“ 2
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАНКОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ИЛИАНА ВАСИЛЕВА БИЦОВА ПП“ГЕРБ“ 2
НИКОЛАЙ КОСТОВ КОСТАДИНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА ПП“ГЕРБ“ 2
МАРИЯ ИЛИЕВА СЛАВОВА ПП“ГЕРБ“ 2
ЮЛИАЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ТЕОДОР СТОЯНОВ ИЛЕВ ПП“ГЕРБ“ 2
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА СУЛЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
СТЕФАН ОГНЯНОВ БАКЪРДЖИЕВ ПП“ГЕРБ“ 2
ВОЛЕН ДИЧКОВ ДИЧЕВ ПП“ГЕРБ“ 2
ПАНАЙОТ ГРУДЕВ ДИМАНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ЗЛАТЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
АНАНИЙ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ПП“ГЕРБ“ 2
СТОЙКО ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ ПП“ГЕРБ“ 2
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
ИВО АТАНАСОВ ТОДОРОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ПЕТЯ СТОЯНОВА КАЛАЙДЖИЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
ДОНКА ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ЧЕЛЕБИЕВА ПП“ГЕРБ“ 2
СТОЯН НИКОВ ИВАНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ ПП“ГЕРБ“ 2
КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОИЛОВ ПП“ГЕРБ“ 2
ЮСЕИН АХМЕДОВ ХАСАНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
АХМЕД САЛИЕВ РАСИМОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
СТЕФАН ГЕНЧЕВ ДОБРЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
АХМЕД НЕДЖИБОВ МЕХМЕДОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ТАИР ТАИРОВ ТАИРОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ДИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
НУРИ ХАСАНОВ НУРИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ЮСЮФ ХАЛИЛОВ АЛИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
АЛИ ЮСЕИНОВ АЛИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
НЕДИМ СМАИЛ АХМЕД ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
АНГЕЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
КОСТА НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
МИТКО ТОДОРОВ СЛАВОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ХЮСЕИН АХМЕДОВ САЛИМОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
МАНЬО МИШЕВ МИШЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ЛЮБОМИР ДОБРИНОВ ИВАНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
СИМЕОН КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ЮСЕИН ЮМЕРОВ ЮСЕИНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ИБРЯМ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
АЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ХЮСЕИН КЕМАЛОВ КЕМАЛОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ШЕФКЕТ МЕХМЕДОВ ШЕФКЕТОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ДЖЕМИЛ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
САЛИ АМЕДОВ САЛИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
КЕАЗИМ ЮМЕРОВ ЮСЕИНОВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
ИСМАИЛ АХМЕДОВ АЛИЕВ ПП“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 3
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕХЛИВАНОВ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
АЛИ ДОРМУШЕВ АСЕНОВ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
ПЕТЪР ДИНКОВ ДИНКОВ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
ГАЛИНА ПРОДАНОВА ВЪЛЧЕВА ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
СВЕТЛА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
ХРИСТО ТОДОРОВ ПЕТРОВ ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ 5
НЕДКА ХРИСТОВА КАРСКА ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
ЙОРДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДРАГОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
СТЕФАН ДИМОВ ХУБЕНОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
МАРИЯ КОСЕВА ЛОКМАДЖИЕВА ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
ТОДОР ДИМИТРОВ МУТАФОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
СТОЙКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
СТОЙКО АТАНАСОВ ТАШЕВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
ДИАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ПП“НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 6
НИКОЛАЙ ГАНЕВ ДИМОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
РЕДЖЕБ ШУКРИЕВ ШУКРИЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЯШАР МЕХМЕДОВ ЯШАРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
АТАНАС БАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ИВО МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЕРОЛ ВЕЛИЕВ АЙВАЗОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЗЛАТКО ХРИСТОВ КОРТЕНСКИ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ ДРАГНЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ШУКРИ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ТЕНЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
БОЖИДАР АСЕНОВ АСЕНОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ РАДЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЕМИН АХМЕДОВ АХМЕДОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ХРИСТО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
АЛИ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ГЕОРГИ ЖИВКОВ МУТАФЧИЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
АЛЕКО ЕВГЕНИЕВ КОТЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
РУСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ЮСЕИН АЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
ИБРИЯМ САЛИЕВ ЯШАРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 7
РУМЕН ДАНЧЕВ БАНКОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
МАРИЕТА СТЕФАНОВА СИВКОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КАПКА ГЕОРГИЕВА ЙОРГОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА АНТОНОВА-МАРИНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КАЛОЯН МАРЕВ КАЛИМАНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
БОЖИДАРА КОНСТАНТИНОВ БОЖИЛОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ДОНЧО БИНЕВ ТЕНЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
РУСИН ДИМИТРОВ РЕБРОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
СТАНИСЛАВ КОСТОВ ИВАНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
МИМИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ЛЮБЕН НИКОЛОВ СЯРОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧИПОВСКИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ПЕНЕВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ЖИВКО АТАНАСОВ АКСИЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ПЕТЯ МИНЧЕВА МИНЧЕВА-НАКОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ДЕНИС ТАНЧЕВ ЙОВЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ЕЛКА СТОЯНОВА ГЬОРИНА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
СТАНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ДОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ЧАНКО НИКОЛАЕВ ЧАНКОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ПАРАПАНОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ЖЕЛЯЗКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ВАСИЛЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
ВЕСЕЛКА РУМЕНОВА СЛАВОВА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
СВЕТОСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 8
КРЪСТЬО ПАНАЙОТОВ ПЕТРОВ ПП АТАКА 9
АЛЕКСАНДЪР АЛЬОШЕВ ИВАНОВ ПП АТАКА 9
ГЕОРГИ КОСТОВ ДОЙЧЕВ ПП АТАКА 9
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ПП АТАКА 9
ИВАНКА ДИМОВА МУТАФОВА ПП АТАКА 9
СТОЯН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ ПП АТАКА 9
МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА-ГЕОРГИ ПП АТАКА 9
ГОСПОДИН ГАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ ПП АТАКА 9
ДИМЧО ПЕТКОВ ДОБРЕВ ПП АТАКА 9
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ПП АТАКА 9
АТАНАС ДИМИТРОВ ВЪЛКИНОВ ПП АТАКА 9
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ ПП АТАКА 9
РАДОСТИН ДИМИТРОВ МУТАФОВ ПП АТАКА 9
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПП АТАКА 9
МИЛЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ПП АТАКА 9
ИВАН ТЕНЕВ АВРАМОВ ПП АТАКА 9
ГЪЛЪБ ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ ПП АТАКА 9
КАЛОЯН ЕНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП АТАКА 9
РАДОСТИН ДИНЕВ НЕЙЧЕВ ПП АТАКА 9
ДАНАИЛ ИВАНОВ НАЧЕВ ПП АТАКА 9
ДИНКО СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ ПП АТАКА 9
ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ ПП АТАКА 9
ВЕНЕТА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА ПП АТАКА 9
БОРИС ЩИЛИЯНОВ ЙОВЧЕВ ПП АТАКА 9
СВЕТЛА СТОЯНОВА РАХНЕВА ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 13
СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 13
ПЕНКА МАРКОВА АНДОНОВА ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 13
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 13
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ ПП“БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 13
СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
КИРИЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ДОНИКА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА-ЦОНЕВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
СТОЯНКА ВЪЛКОВА МИРЧЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ДРАГОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
МОНИКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ВАНЯ БОЯНОВА ДОНЧЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА РАЙЧЕВСКА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ДЖЕНИ СТОЙКОВА КАРАДЖОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
СЕФДАЛИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЮРКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ЛУИЗОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
АНГЕЛ ИВАНОВ АНАСТАСОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
МАЯ СТАНИМИРОВА КИНДОЛОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЯНКО ИВАНОВ ЯНЕВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
НАТАША ДИМИТРОВА КОЛЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ВАНЬО ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
МИТКА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЗЛАТИМИРА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ИВАНКА КЪНЕВА ПЕТКОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА ТАНЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГЕЧКЕНЛИЕВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ВАЛЯ ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ИВАЙЛО СТАНКЕВ ИВАНОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
АТАНАСТАСИЯ ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ЯНКА АРГИРОВА ХРИСТОВА ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ТЕОДОСИЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ПП“РЕД,ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ 14
ХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА-ПЕЕВА ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЖИВКО МИТКОВ ЖЕЛЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ МИЛКОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
МАРИЙКА ДИМОВА МАДЖАРОВА ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАРЛОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
АТАНАС ИВАНОВ ДИМОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
МИРОСЛАВ ДОБРЕВ ПЕТРОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ИВАН АНДРЕЕВ ДАОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА КЪНЕВА ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОМИТОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
САШО БОГДАНОВ МИРИЛИЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПОПОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
СТОЙКА ПЕТКОВА ИВАНОВА ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЛЪЧЕЗАР СТЕФАНОВ МОШЕЛОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ДИМИТЪР БОРИСОВ БОГОСЛОВОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ТОДОР КОЛЕВ НИКОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ЗДРАВКО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
БОРИСЛАВ КОСТОВ ХРИСТОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
СЪБИ СТЕФАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЖЕЧКОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ПЕТЪР ИВАНОВ РАДИЛЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
АНГЕЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 22
НАСКО ИВАНОВ СТЕФАНОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ПЛАМЕН ПЕТРОВ МАЙСТОРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
АСЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИНДЖОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ИВАН СТЕФАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
БОЙКО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МИТКО СТЕФАНОВ ПЕТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БОНЧЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ВЕСЕЛИН СОТИРОВ ЦОНЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ЧУДОМИР ДИМОВ ДИМИТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МИЛА АДРЕАНОВА КАБАКОВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
НЕВЯНА СТОЯНОВА ЗЛАТЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ХРИСТО ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ЦВЕТАН ИВАНОВ АТАНАСОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ВАСИЛ ТОДОРОВ КИРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
СВИЛЕН ДИМИТРОВ СПАСОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
СТОЯН РАДУЛОВ БУРЛАКОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ДИМИТЪР ДЯНКОВ ДИЧЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МИЛЕНА ТАНЕВА ДИНЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МИХАЙЛ СПАСОВ АТАНАСОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ПЕТЪР ЙОСИФОВ ПЕТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ИВАН ПАНЧЕВ ИВАНОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
СТЕФАНОВ ХРИСТОВ ХАДЖИКОЛЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МИЛАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
РАДОСТ БОЖИДАРОВА ВЛАЕВА МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
МАРИЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ МК“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ И ОДС“ 23
АТАНАС МИТЕВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 24
МИРОСЛАВ ГАНЕВ МИТЕВ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 24
ДИМО ЯНЕВ КАМБУРОВ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 24
ДАМЯНКА КОЛЕВА УЗУНОВА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 25
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
НИКОЛИНА ЖЕКОВА ХАДЖИГЕОРГИЕВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ВЪЛКАНА КЛИМЕНТОВА ЯНКОВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ЙОРДАН МИЛКОВ МИЛКОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ЕЛЕНА СТАНЧЕВА ВЪЛЧЕВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ БРАТАНОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНАЛИЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АТАНАС ПЕЕВ КАРАМАРКОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ДАРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ДИМЧО СТОЯНОВ НЕНЧЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
КРАСИМИР МИТКОВ КУНЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА КОНСТАНТИНОВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ГАЛИНА АНДОНОВА ЖЕЛЕВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
МИТКО ТОДОРОВ ПЕЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
СВЕТЛА ВЪЛЧЕВА ПЕТКОВА-ИЛИЕВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АВРАМОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ДОБРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
МИХАИЛ ЛЮБОМИРОВ ДРАГНЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ КАДИЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ПЕНЧО ЖЕКОВ ПЕНЧЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ПАНАЙОТОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ТОНЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
СТАНИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
КЪНЧО СТАНЕВ КРЪСТЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
МАРИАНА ДУЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАСТАРМ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ЗДРАВКО ИЛЧЕВ ЯНЧЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
МАРИЯ СТЕФАНОВА ДОМУСЧИЕВА-ПЕТКОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ГЕОРГИ МАРКОВ ГЕОРГИЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ИВАН ГРУДЕВ ТОДОРОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ИВАН НЕДКОВ КАЧУЛЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ИВАН ПЕТРОВ ДЕМИРЕВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ коалиция „ЗА ЯМБОЛ“ 26
ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ЮСЕИН АРИФОВ ХЮСЕИНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
САЛИМ РЕДЖЕБОВ ЮСМЕНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
АСЕН СТОЯНОВ ПЛАМЕНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
МИНКО АСЕНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
НЕДЖИБ РИДВАНОВ НЕДЖИБОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ИВАН ВЕНКОВ МАРЧЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ИСМАИЛ КЕМАЛОВ СМАИЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
МОНИКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ОСМАН ЮСУФОВ ОСМАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ЯНКОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
НЕДЖИБ ИКСАНОВ НЕДЖИБОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ХАСАН ИКСАНОВ ХАСАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ВЕНКО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
МЕХМЕД САЛИЕВ МЕХМЕДОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА КОЛЕВА ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
АЛИ ЯШАРОВ АЛИЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
АЛЕКСАНДЪР ТАКОВ ТОДОРОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
АСЕН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
СЕИД КЕМАЛОВ МЕХМЕДОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ПАНАЙОТ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ХРИСТИНА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ПЕТЪР ПЕТРОВ ДЕМИРЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
СИМЕОН ТОДОРОВ ПАВЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
НЕДЯЛКО ДИНКОВ НИКОЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ПЕТЪР ЛЮБОВ ДИМИТРОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
КИРИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
ВАСИЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ ПП“СОЛИДАРНОСТ“ 27
НЕДЯЛКО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
НЕЛИ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
НИКОЛАЙ РАДКОВ РАДЕВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
ДИМО АТАНАСОВ КОНАЛИЕВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
МИЛЕН МИХОВ ШКОДРОВ Партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” 27
ЯСЕН АТАНАСОВ КИРОВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ДИНЧЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА-ХРИСТОВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ЯНКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА РАЛЕВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
КРАСИМИР КАНЕВ КОЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ДИЯН НИКОВ ДИМОВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МАНТАРЕВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
КАЛОЯН ИВАНОВ КУРТЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ВАКЛЕНА КЪНЧЕВА КОЛЕВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ПЕТКО ХРИСТОВ ФОТЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ГАЛИН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ 28
ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ДИМИТЪР АСЕНОВ ИВАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
БОГОМИЛ ЦЕНКОВ ВАСИЛЕВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
БОЖИДАР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ИЛИЯ ИВАНОВ АСЕНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
МАРЧО ИЛИЕВ СТОЯНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
МЕХМЕД ХАЛИЛОВ АЛИЕВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПАСКОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
МИТКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
МИХАИЛ ЦАНКОВ МИХАЙЛОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
АЬОША ИВАНОВ ИВАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ГОРАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ЦАНКО АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ГОРАН КОЛЕВ ИВАНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
СТОЯН ИЛИЕВ АНДОНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ ПАРТИЯ „ЕСИ’ 30
ОГНЯН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ ПП ОТЕЧЕСТВО 31
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА-АТАНАСОВА ПП ОТЕЧЕСТВО 31
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ ПП ОТЕЧЕСТВО 31
ПЕТЯ ПЕТРОВА СУЛТАНОВА ПП ОТЕЧЕСТВО 31
ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ГИЦОВ ПП ОТЕЧЕСТВО 31
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА БРАТАНОВА ПП ОТЕЧЕСТВО 31
ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ ПП ОТЕЧЕСТВО 31
АТАНАС ДИМИТРОВ РЕКАЛОВ ПП ОТЕЧЕСТВО 31
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЕПСИЗОВ ПП“ЛИДЕР“ 32
СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАСКОВА ПП“ЛИДЕР“ 32
СТИЛИЯН ПАНАЙОТОВ ДАЛАКОВ ПП“ЛИДЕР“ 32
РУМЕН ТРИФОНОВ ТОДОРОВ ПП“ЛИДЕР“ 32
МИРОСЛАВ МИТКОВ МИРЧЕВ ПП“ЛИДЕР“ 32
АСЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА ПП“ЛИДЕР“ 32
КРАСИМИР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ ПП“ЛИДЕР“ 32
ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ ДРАГАНОВ ПП“ЛИДЕР“ 32
ВАНИНА-КАТРИН МАНОЛОВА РОСЕНСТРЬОМ ПП“ЛИДЕР“ 32
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ЗАФИРОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ИВАН ИВАНОВ ПЕТКОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
СТАНИМИР ПЕТРОВ КЕСКИНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
СТЕФКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СУЛТАНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ХРИСТО КАНЧЕВ НАСТОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
АТАНАС ПАНАЙОТОВ ПРОДАНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ВЕЛИСЛАВА ТОНЧЕВА ГОЧЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
АНГЕЛ ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ХРИСТО АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГИЧЕВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
КАЛИНА ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ДИАНА СТАМЕНОВА ШЕКЕРОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
РАЙНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХАДЖИДИМОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
АНГЕЛ САНДЕВ МАРИНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
СТЕФКО ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
АЛЕКСАНДЪР РАЧЕВ СТЕФАНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ВАНЯ ДИМИТРОВА КАНЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ТАШКА БОРИСОВА ПЕЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ЖЕНЯ ДЖЕНКОВА КРЪСТЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ТАНЯ ДИНЕВА БАКЪРОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ДОНЧО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
МОНИКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ПЕТЪР СТОЯНЕВ РАДЕВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ДАНИЕЛА ЖОРЖ НЕДЯЛКОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ЯНАКИ КОЛЕВ СТОЯНЧЕВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
РУМИНА ТЕОДОРОВА ДЕЧЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ВИОЛИНА РАДОСТИНОВА РАДЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ТОНЯ КРЪСТЕВА БОРИСОВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА АНГДРЕЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ДРАГОЯ ДОБРЕВА ДРАГОЕВА МК“ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“ 33
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ РАДЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
МИХАЙЛ МИНКОВ ТАШЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
РУМЕН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
КИРИЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ГЕРГА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
СТОЯН БОРИСОВ ПАСКАЛЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
АТАНАС ИЛИЕВ ИВАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
КИРИЛ СЛАВОВ ИВАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРИЛОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
МИТКО СЛАВОВ ИВАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
МИХАЙЛ НЕЙЧЕВ МИТКОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ВАСИЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
НЕЙЧО МИТКОВ СТЕФАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ЦОНКО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ВАСИЛ ГЕНЧЕВ СТЕФАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТЕФАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
СИМЕОН СИМЕОНОВ МАРИНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ЕМИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ДИМИТЪР МИТКОВ ИЛИЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ИЛИЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
АСЕН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ ПП„Политическо движение ЕВРОРОМА” 34
ИВАН ИВАНОВ ТОДОВОВ ПП „ДРОМ““ 35
ОРХАН АЛИЕВ ЮСЕИНОВ ПП „ДРОМ““ 35
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ПП „ДРОМ““ 35
ГЕОРГИ ЖОРОВ МИТКОВ ПП „ДРОМ““ 35
АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ ПП „ДРОМ““ 35
АСЕН СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ ПП „ДРОМ““ 35
АТАНАС ЮРИЕВ СТОЯНОВ ПП „ДРОМ““ 35
ИВАН СИМЕОНОВ ГЕНЧЕВ ПП „ДРОМ““ 35
ТОДОР МИНЧЕВ ЯНКОВ ПП „ДРОМ““ 35
ВАСИЛ ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ ПП „ДРОМ““ 35
МАРИН ДИНЕВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
БОЖИДАР МИТКОВ МИТЕВ ПП „ДРОМ““ 35
СЛАВ КРАСИМИРОВ МАСИЛЕВ ПП „ДРОМ““ 35
МИНКО СТОЯНОВ АСЕНОВ ПП „ДРОМ““ 35
СТЕФАН ПАСКОВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ ПП „ДРОМ““ 35
АНДОН ИВАНОВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ ПП „ДРОМ““ 35
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ ПП „ДРОМ““ 35
АЛЬОША МИТКОВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
СТЕФАН ИЛИЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ ПП „ДРОМ““ 35
РУСЛАВ РАДКОВ БАКОВ ПП „ДРОМ““ 35
ГЕНЧО АТАНАСОВ ИЛИЕВ ПП „ДРОМ““ 35
ИЛИЯ МИНЧЕВ ИВАНОВ ПП „ДРОМ““ 35
КАНЬО НИКОЛОВ КАНЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ПАНАЙОТ АНДОНОВ БАЛАХУРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СУЛТАНОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
НИКОЛА ПЕЕВ МАРАЗОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
СПАСЕН КИРИЛОВ ТАЙЧЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ГАЛЯ СЛАВОВА ДИМИТРОВА ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
НИКОЛИНА ИВАНОВА ПОПОВА ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТИХОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
КРАСИМИР ЕНЧЕВ ДЮЛГЕРОВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ АБАДЖИЕВ ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ЖЕНИ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
ВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА ПП“ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ 36
КАЛЧО ИЛИЕВ ДОНЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МИЛЕН ОГНЯНОВ ТОМОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ДЕЯН ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГАЛИН ПЕТРОВ ИЛИЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ТОДОР СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
РАДОСТ ЕЛМАЗОВА ФЕИЗОВА ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ЖИВКО ИВАНОВ НИКОЛОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МИЛЕН ИВАНОВ БАНЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ДАНИЕЛА СТАНКОВА МИХАЛЕВА ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ЗДРАВКО ДЕМИРЕВ ИВАНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ БАШЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГЕОРГИ СТАВРЕВ ВЪЛЧЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГОСПОДИН ТРИФОНОВ ГОСПОДИНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
РАШИД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ИВАН ВЪЛЧЕВ РАДЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ВЕСЕЛИН ДЕЯНОВ ВАСИЛЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ХАСАН НЕДЖИБОВ АБЕДИНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ИВАН МИНЧЕВ ИВАНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ТИХОМИР ТАКОВ ТОДОРОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АНДОНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ДАНЧО ИГНАТОВ ЮРЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ХРИСТО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МАРИАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ДАНИЕЛ ВЕЛЕВ ГОСПОДИНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МАРТИН ДИНКОВ РАДЕВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
КЕРКА ЯНЧЕВА РУСЕВА ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
МАРИО АТАНАСОВ ДОБРИЧКОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
ГЕОРГИ ПЕТЕВ ДАСКАЛОВ ПП“ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“ 37
АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 38
АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ ПП“ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ 39
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОЛЕВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ТОДОР ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ИВАН ГЕОРГИЕВ СВИНАРОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ВАНЯ ДИНЕВА ДИНЕВА Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
КЕРА ПЕТРОВА ГУГУШЕВА Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
СПАС ГОСПОДИНОВ ПАСКОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ИВАН ПАРУШЕВ БОЛГРАДОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ГЕОРГИ СТАВРЕВ ТОМОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ГЕНО ДИМИТРОВ ГЕРАШЕВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
ТОДОР ЕНЧЕВ ГЕРДЖИКОВ Дясна коалиция-ДСБ и „Обединени земеделци’’ 40
РУМЕН ХРИСТОВ ГЪРДЕВ НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 41
ГРОЗДЮ КОСТАНТИНОВ ГРОЗДЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ДЕЯН ПЕНЕВ ДИНЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
СТАНИСЛАВ КОЛЕВ КОЛЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
РАДОСТИНА ПАВЛОВА НАЧЕВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
СТОЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ИВАН ДИМИТРОВ БАЛЧЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАРУШЕВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ВАЛЕНТИН САШЕВ ДИМИТРОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ВАСИЛ ПЕТРОВ ТОДОРОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
НЕДКО ТАШЕВ НЕДЕЛЧЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ДЕСИСЛАВА ДИМОВА АТАНАСОВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
СТИЛЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ИЛИЯ ЕФРЕМОВ ШУМАНОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ГАНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ДИМИТРИНКА ДРАГАНОВА СИВКОВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ЛЮБА РАНГЕЛОВА ДУЛОВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ КАЧУЛЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ БИЛАРЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ПАВЕЛ КИРОВ ВЪРБАНОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
НАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ЗЛАТИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА МАДЖАРОВА-ПЕТРОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
АРТИН ЕДВАРД САРАФИЯН ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ДОБРЕВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
МАНУЕЛ ПАТЕВ ДИМИТРОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ДИНКО ЙОНКОВ ДАСКАЛОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ТОДОР СТОЯНОВ ПЕХЛИВАНОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КИРЯКОВА ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” 42
ХРИСТО ДЯНКОВ МИХОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ГЕОРГИ ТОТКОВ ЪКОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
РУМЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
РАДОСТИН ПЕТРОВ БОЯДЖИЕВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДЖАМБАЗОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
СТОЯН СЛАВОВ РУСЕВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА-ПЕТКОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
МАРИАНА ТОМОВА КОТОРОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
БОРИС ГЕОРГИЕВ ПОПОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ПИЛКОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
КОНСТАНТИН БОЙЧЕВ КОСТОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
МАРИЯ ИВАНОВА БУЧАКОВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
БОЙЧО КОСТОВ БОЕВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
СТАНИСЛАВ БОРИСОВ ПАНОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ИВАН АТАНАСОВ ТЕНЕВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
НЕДКО НЕЙКОВ ПОПОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ДИАНА КРАСИМИРОВА СТАНЕВА ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 43
ВОЛЕН ХРИСТОВ МИТЕВ НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 44
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ ПП’НОВА СИЛА“ 46
ДИНКА ИВАНОВА ХИСТОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46
МАРИАНА СТОЯНОВА ЧАНКОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА САВОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46
ДИАНА КЪНЧЕВА БУМБАЛОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46
ВИОЛЕТА ЖЕКОВА ПЕТРОВА ПП’НОВА СИЛА“ 46

obshtina-sgrada-09-2011

ПОДОБНИ СТАТИИ
Реклама

НАЙ-четени

Ямбол
предимно облачно
19.2 ° C
19.2 °
19.2 °
69 %
3.8kmh
75 %
пт
20 °
сб
22 °
нд
25 °
пн
27 °
вт
26 °

Последвайте ни

16,224ПоследователиХаресай
3,963АбонатиАбонирай се