21.1 C
Ямбол
13:05 | вторник, 28 май, 2024
_HTML5 Canvas-yambol
НачалоЯмболИнституцииСдружение ЦОПСИ проведе граждански мониторинг на общините в област Ямбол

Сдружение ЦОПСИ проведе граждански мониторинг на общините в област Ямбол

111yambol-visokcopsi-proekt-2023

Над 30 предложения и препоръки към петте общини в Ямболска област за подобряване на бъдещата им работа подготви екипът на Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ – Ямбол в рамките на проект за граждански мониторинг. Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление“. Поместваме пълния текст на проучването. 


„Дейността се извърши от мониториращ екип, в който бяха включени ръководител на експертните групи, петима експерти по мониторинг, експерт-социолог и експерт Информационни технологии. 
За провеждане на мониторинга беше приложена специална методика, разработена от нашия екип. За документиране на проведения мониторинг се използваше формуляр (оценъчна карта), в която се регистрираше получената информация и данни, даваха се оценки по отделните показатели и се правеха съответните препоръки.

1. Териториален обхват на мониторинга: петте общини в област Ямбол- Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол.
2. Период за провеждане на мониторинга: ноември 2022 г.- юни 2023 г.
3. Цели на мониторинга:
-Осъществяване на граждански мониторинг и оценка на действията, решенията и политиките, провеждани от местните общини;
-Гражданска подкрепа за спазване на етични стандарти в целевите общини;
-Повишаване ефикасността на общинските администрации и предоставяните от тях публичните услуги;
-Нарастване ролята на гражданския сектор като коректив на местните общини при формиране и изпълнение на обществени политики.

Изпълнение на мониторинга
1. Екип и документиране
Дейността се извърши от мониториращ екип, в който бяха включени: ръководител на експертните групи, 5 експерта по мониторинг, експерт-социолог и експерт ИТ.
За провеждане на мониторинга беше приложена специална методика, разработена от нашия екип. За документиране на проведения мониторинг се използваше формуляр /оценъчна карта/, в която се регистрираше получената информация и данни, даваха се оценки по отделните показатели и се правеха съответните препоръки. Формулярът съдържа три раздела: КМЕТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ и ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, като всеки раздел включва сери от 15 въпроса. За получаване на обективна оценка беше разработен Формулярът с критерии за оценка, съдържащ подробни инструкции за оценяването по 45 въпроса /показатели/. Необходимата информация се търсеше чрез: сайта на съответната институции; пряко наблюдение на работата на общините; консултиране с външни и вътрешни за администрациите специалисти и срещи с граждани; лични срещи със заинтересовани лица; резултати от вътрешни анкети и подадени жалби и сигнали; публикации в медиите; търсене на официална информация по ЗДОИ.

2. Обект на мониторинга бяха:
– приети и публикувани стратегически документи, програми, нормативни актове и как те се изпълняват и спазват;
– изпълняваните от общините политики в сферата на социални услуги, образователни услуги, транспортни услуги, обществените поръчки, регулаторна среда за бизнеса, гражданско участие и др.;
– процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните общини;
– осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;
– осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите;
– осъществяват ли общините екологично съобразни дейности;
– предвидени ли са мерки и има ли реални действия за борба с корупцията;
– предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение;
– спазване на етичните норми в общините.

3. Използвани методи за мониторинг:
3.1. Пряко наблюдение
Мониториращият екип извършваше преки наблюдения при осъществяване на различни дейности от страна на целевите общини и техните служители.
3.2. Проучване на документи и информационни материали
– мониторинг на официалните уеб страници на местните общини;
– наблюдение на местата за поставяне на информация и съобщения в местните общини и някои обществени сгради;
– мониторинг на местните медии за материали свързани с дейността на целевите общини.
3.3. Провеждане на лични срещи
Екипът ни проведе серия от срещи със заинтересовани страни и компетентни лица за получаване на допълнителна информация и проследяване на отделни случаи свързани с дейността на администрациите.
3.4. Изпращане на официални писма до отговорните лица в общините

По-важни резултати от проведения мониторинг
1. Откроени 24 добри практики на 5-те общини в работата им с местните граждани.
2. Констатирани 16 пропуска в сферата на по-голяма публичност и прозрачност прилагана от общините.
3. Екипът провел мониторинга формулира 32 предложения и препоръки към 5-те общини, които могат да доведат до подобряване на бъдещата им работа.
4. Осигуряване на възможности за питания по ЗДОИ

Всички наблюдавани общини осигуряват добри възможности за подаване на Заявления по ЗДОИ /Закона за достъп до обществена информация/, като гражданите са информирани за това чрез съответните официални сайтове. На тях се публикуват и годишните доклади по ЗДОИ, отчитащи броя на подадените заявления и техния ход.
В хода на провеждания мониторинг екипът на сдружение ЦОПСИ подаде 6 заявления по ЗДОИ до всяка от съответните целеви общини, като за община Болярово бяха 2 отделни – за Кмет и Председател на ОбС. Подаването на всички заявления стана чрез електронна поща на съответната община.

В посочения от закона срок получихме на официалния ни имейл адрес отговорите по ЗДОИ от всички общини, които са публикувани на сайта на нашето сдружение – http://www.cepsi95.org/CEPSI2022/documents.html

5. Общинските съвети и техните решения

НАБЛЮДАВАНА ОБЩИНА

ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ

СРЕДНО ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА 1

ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

45

585

13

ОБЩИНА ЕЛХОВО

48

581

12,10

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

47

523

11.12

ОБЩИНА ТУНДЖА

55

1120

20,36

ОБЩИНА ЯМБОЛ

59

851

14,42

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение ЦОПСИ носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.

                                                                

ПОДОБНИ СТАТИИ
Реклама

НАЙ-четени

Ямбол
разкъсана облачност
21.1 ° C
21.1 °
21.1 °
60 %
1kmh
25 %
вт
21 °
ср
23 °
чт
27 °
пт
29 °
сб
31 °

Последвайте ни

16,224ПоследователиХаресай
3,963АбонатиАбонирай се