Начало Новини Община „Тунджа“ предлага нова социална услуга

Община „Тунджа“ предлага нова социална услуга

Кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев, началник-отделът „Социални услуги“ в общината Силва Иванова и Теодора Ненкова, доставчик на социални услуги на територията на „Тунджа“ проведоха работна среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, на която коментираха общи теми на министерството и общината в грижата за хората и доставката на социалните услуги.

Община „Тунджа“ депозира искане за получаване на предварително одобрение за създаване на две нови социални услуги – „Подслон“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“.

Получено е положително становище от Министерството на труда и социалната политика за разкриване на специализирана социална услуга „Подслон за лица в кризисна ситуация“, считано от 01.07.2024 г. Предвижда се услугата да се помещава в сградата на Център за спешна медицинска помощ с отпаднала необходимост в село Скалица и да бъде с капацитет 10 лица. Новата социална услуга ще създаде условия за осигуряване на временно настаняване (за определена част от денонощието) на бездомни лица и семейства в безопасна среда.

Кметът на община „Тунджа“ припомни, че благодарение на заместник-министър Лазаров на територията на общината са разкрити и функционират социалните услуги Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в село Веселиново и Дневен център за стари хора в Скалица.

Exit mobile version